Όλοι ξέχασαν πολύ γρήγορα την 20η Αυγούστου, ημέρα εξόδου από το πρόγραμμα - Free Sunday
Όλοι ξέχασαν πολύ γρήγορα την 20η Αυγούστου, ημέρα εξόδου από το πρόγραμμα

Όλοι ξέχασαν πολύ γρήγορα την 20η Αυγούστου, ημέρα εξόδου από το πρόγραμμα