Το πρόβλημα με το εκλογικό αποτέλεσμα στη Βαυαρία δεν το έχει η κεντροδεξιά αλλά η κεντροαριστερά - Free Sunday
Το πρόβλημα με το εκλογικό αποτέλεσμα στη Βαυαρία δεν το έχει η κεντροδεξιά αλλά η κεντροαριστερά

Το πρόβλημα με το εκλογικό αποτέλεσμα στη Βαυαρία δεν το έχει η κεντροδεξιά αλλά η κεντροαριστερά