Οι συντάξεις μειώνονται σταθερά ενώ η κυβέρνηση διαφημίζει τη μάχη που δίνει για να μην μειωθούν - Free Sunday
Οι συντάξεις μειώνονται σταθερά ενώ η κυβέρνηση διαφημίζει τη μάχη που δίνει για να μην μειωθούν

Οι συντάξεις μειώνονται σταθερά ενώ η κυβέρνηση διαφημίζει τη μάχη που δίνει για να μην μειωθούν