Εκτός ελέγχου η παράνομη μετανάστευση, ιδιαίτερα μέσω της περιοχής του Έβρου - Free Sunday
Εκτός ελέγχου η παράνομη μετανάστευση, ιδιαίτερα μέσω της περιοχής του Έβρου

Εκτός ελέγχου η παράνομη μετανάστευση, ιδιαίτερα μέσω της περιοχής του Έβρου

Η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να προστατεύσει τα σύνορά μας, που είναι και εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε.