Εκτός ελέγχου η παράνομη μετανάστευση, ιδιαίτερα μέσω της περιοχής του Έβρου - Free Sunday
Εκτός ελέγχου η παράνομη μετανάστευση, ιδιαίτερα μέσω της περιοχής του Έβρου

Εκτός ελέγχου η παράνομη μετανάστευση, ιδιαίτερα μέσω της περιοχής του Έβρου