Τα περί ευρω-στρατού που είπε η καγκελάριος Μέρκελ στο ΕΚ ακούγονται εύκολα αλλά δύσκολα γίνονται - Free Sunday
Τα περί ευρω-στρατού που είπε η καγκελάριος Μέρκελ στο ΕΚ ακούγονται εύκολα αλλά δύσκολα γίνονται

Τα περί ευρω-στρατού που είπε η καγκελάριος Μέρκελ στο ΕΚ ακούγονται εύκολα αλλά δύσκολα γίνονται