Το κλίμα αλλάζει σε βάρος της Τουρκίας στην Ε.Ε. και αυτό δείχνει και το λάθος της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια - Free Sunday
Το κλίμα αλλάζει σε βάρος της Τουρκίας στην Ε.Ε. και αυτό δείχνει και το λάθος της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια

Το κλίμα αλλάζει σε βάρος της Τουρκίας στην Ε.Ε. και αυτό δείχνει και το λάθος της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια