Η κυβέρνηση προβάλλει υποτιθέμενες φιλολαϊκές της πρωτοβουλίες αλλά ακολουθεί μια βαθιά αντιλαϊκή πολιτική - Free Sunday
Η κυβέρνηση προβάλλει υποτιθέμενες φιλολαϊκές της πρωτοβουλίες αλλά ακολουθεί μια βαθιά αντιλαϊκή πολιτική

Η κυβέρνηση προβάλλει υποτιθέμενες φιλολαϊκές της πρωτοβουλίες αλλά ακολουθεί μια βαθιά αντιλαϊκή πολιτική