Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η προσφυγική - μεταναστευτική κρίση θα συνεχιστεί - Free Sunday
Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η προσφυγική - μεταναστευτική κρίση θα συνεχιστεί

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η προσφυγική - μεταναστευτική κρίση θα συνεχιστεί

Το βασικό συμπέρασμα από τις διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες είναι ότι η διαχείριση του προσφυγικού - μεταναστευτικού θα πάει σε βάθος χρόνου, θα είναι χαμηλής αποτελεσματικότητας και θα έχει παρενέργειες που μπορεί να περιλαμβάνουν και το Brexit.