Στην κυβέρνηση κάνουν ό,τι μπορούν για να κάνουν τα δύσκολα δυσκολότερα - Free Sunday

Free Sunday skin left

Free Sunday skin left

Στην κυβέρνηση κάνουν ό,τι μπορούν για να κάνουν τα δύσκολα δυσκολότερα

Στην κυβέρνηση κάνουν ό,τι μπορούν για να κάνουν τα δύσκολα δυσκολότερα

Η κυβέρνηση αρνείται την ιδιοκτησία του προγράμματος, στήριξε με προκλητικό τρόπο τους Podemos στην Ισπανία, συνέβαλε στην κατάρρευση της Μαρινόπουλος και άλλων επιχειρήσεων και τώρα «επενδύει» στην ακυβερνησία μέσω της απλής αναλογικής.