Με τη ματιά του Γ. Κύρτσου - Free Sunday - Results from #680

Διπλή ελληνική κρίση και ελληνική κρίση μέσα στην ευρωπαϊκή κρίση

Τα πράγματα δυσκολεύουν για την πατρίδα μας γιατί στην οικονομική και κοινωνική κρίση που προκάλεσαν η χρεοκοπία του Δημοσίου και η αναγκαστική ένταξη στα μνημόνια, προστίθεται τώρα η ανθρωπιστική κρίση…