Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης ΟΤΕ - Free Sunday

Τη συνεισφορά του στην ελληνική οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον, αλλά και τη συμβολή του στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μας, παρουσίασε ο Όμιλος ΟΤΕ με τη δημοσίευση του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2016. Όραμα του ομίλου είναι, μέσα από την τεχνολογία και την καινοτομία, να συμβάλει σε έναν κόσμο καλύτερο για όλους.

Σύμφωνα με τους πυλώνες δράσης στην Ψηφιακή Κοινωνία, με τις επενδύσεις του σε δίκτυα νέας γενιάς την τελευταία εξαετία να έχουν ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και να προγραμματίζοντας άλλα 1,5 δισ. ευρώ επενδύσεων έως το 2020, ο όμιλος πρωταγωνιστεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Το 2016 οι επενδύσεις του σε Ελλάδα και εξωτερικό έφτασαν τα 653 εκατ. ευρώ.

Αξιοποιώντας τις τεχνολογίες αιχμής, ο όμιλος αναπτύσσει προηγμένα προϊόντα και υπηρεσίες, που αλλάζουν την εμπειρία των καταναλωτών, αλλά και προηγμένες λύσεις ICT, που στηρίζουν την πρόοδο των επιχειρήσεων.

Το 2016 εμπλουτίστηκαν σημαντικά οι καινοτόμες λύσεις COSMOTE Business IT Solutions, με νέες εφαρμογές στον χώρο των Smart Cities, της Τηλεϊατρικής, του e-Energy και του e-Tourism. Παράλληλα, ο όμιλος στηρίζει την έρευνα και την καινοτομία, συμμετέχοντας, μαζί με άλλους φορείς, σε ερευνητικά προγράμματα. Το 2016 συμμετείχε σε 23 ερευνητικά έργα για προηγμένες λύσεις, όπως το 5G, το Cloud και το Internet of Things.

Αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, ο όμιλος στέκεται δίπλα στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και στα παιδιά, ενώ στηρίζει την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα, τις τοπικές κοινωνίες, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Το 2016, παρά το δύσκολο περιβάλλον, αύξησε την κοινωνική του συνεισφορά σε πάνω από 3,6 εκατ. ευρώ. Μέσα από τις πρωτοβουλίες του επωφελήθηκαν περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στόχος του ομίλου είναι να προσφέρει στους ανθρώπους του ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας, με δυνατότητες για ανάπτυξη και εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, το 2016 καταγράφηκαν πάνω από 10.000 συμμετοχές εργαζομένων σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Ταυτόχρονα, με έμφαση στη διάδοση της ψηφιακής κουλτούρας, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 190.000 ώρες μαθημάτων μέσω e-learning.

Το 2016 ο όμιλος ανακύκλωσε το 90% των παραγόμενων από τις δραστηριότητές του απορριμμάτων, ενώ με τη χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών εξοικονόμησε πάνω από 200 τόνους χαρτιού. Παράλληλα, βελτίωσε κατά 20% την αποδοτικότητα χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά όγκο μεταφερόμενων δεδομένων.