Θετικά κόντρα στο ρεύμα η Groupama - Free Sunday
Θετικά κόντρα στο ρεύμα η Groupama

Θετικά κόντρα στο ρεύμα η Groupama

Σε ένα οικονομικό περιβάλλον το οποίο, παρά τις ενδείξεις μιας σχετικής σταθεροποίησης, εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από δυσχέρειες στο επιχειρείν και υποχώρηση της κατανάλωσης, η Groupama Ασφαλιστική κατέγραψε ακόμα μια θετική χρήση για το οικονομικό έτος 2016.

Συνοπτικά, η εταιρεία σταθεροποίησε την παραγωγή της στους στόχους που είχε θέσει, διατήρησε την κερδοφορία της σε υψηλά επίπεδα, ενίσχυσε τη θέση της, διατήρησε τον δείκτη συνολικών ζημιών/εξόδων του κλάδου Ασφάλισης κατά Ζημιών σε εξαιρετικά κερδοφόρο ποσοστό και αύξησε τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις. Επίσης, μείωσε τα γενικά έξοδα και αύξησε το ποσοστό κάλυψης της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας II στο 121% το 2016 από 117% το 2015.

Αναλυτικά, η Groupama Ασφαλιστική παρουσίασε καθαρά κέρδη χρήσης 7,3 εκατ. ευρώ για το 2016. Η παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε σε 135,57 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβάνοντας την παραγωγή των επενδυτικών προϊόντων). Στον κλάδο Ασφάλισης κατά Ζημιών η παραγωγή μειώθηκε κατά 4,1%, ενώ αύξηση παρουσίασε συνολικά ο κλάδος Ζωής κατά 1,6%.

Σε σχέση με τα τεχνικά αποτελέσματα, η συνετή διαχείριση κινδύνων αποτυπώνεται στον δείκτη συνολικών ζημιών και εξόδων, ο οποίος το 2016 διαμορφώθηκε στο εξαιρετικά κερδοφόρο επίπεδο του 84,9% για τον κλάδο Ασφαλίσεων κατά Ζημιών.

Αναφερόμενος στα οικονομικά αποτελέσματα του 2016, ο Χρήστος Κάτσιος, γενικός διευθυντής της Groupama Ασφαλιστικής, σχολίασε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τις επιδόσεις μας, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπ’ όψιν το σύνθετο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο καλούμαστε να λειτουργήσουμε. Σε γενικές γραμμές έχουμε βελτιώσει τους δείκτες και τα μερίδια αγοράς στους περισσότερους από τους επιμέρους τομείς της δραστηριότητάς μας – και αυτό είναι αποτέλεσμα σκληρής και μεθοδικής δουλειάς από το σύνολο των ανθρώπων της εταιρείας μας, σε συνδυασμό με την εξαιρετικά σημαντική και εποικοδομητική συνεισφορά των δικτύων των συνεργατών μας. Αντιμετωπίσαμε τις αντικειμενικές δυσκολίες με στιβαρό και συνετό management, ενώ παράλληλα επιμείναμε στις επενδύσεις μας στους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας και της καινοτομίας. Ήδη οι καρποί της προσπάθειάς μας αυτής είναι ορατοί, όχι μόνο στα οικονομικά μας επιτεύγματα αλλά και στο επίπεδο εξυπηρέτησης των τελικών πελατών μας».