ΕΥΔΑΠ: Στήριξη στην κοινωνία και εκσυγχρονισμός των λειτουργιών - Free Sunday
ΕΥΔΑΠ: Στήριξη στην κοινωνία και εκσυγχρονισμός των λειτουργιών

ΕΥΔΑΠ: Στήριξη στην κοινωνία και εκσυγχρονισμός των λειτουργιών

Η εταιρεία πρωτοπορεί, εστιάζοντας στην αξιοκρατία, στην ταχύτερη υλοποίηση, στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και στη μείωση του κόστους.

Σταθερά προσηλωμένη στο όραμά της να είναι πάντα η μεγαλύτερη και πιο αξιόπιστη εταιρεία στη διαχείριση του κύκλου του νερού με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και κυρίως με σταθερή ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η ΕΥΔΑΠ διαχειρίζεται με επιτυχία εδώ και δεκαετίες τον κύκλο του νερού.

Bασική αποστολή της ΕΥΔΑΠ είναι να παρέχει ποιοτικό και φθηνό πόσιμο νερό σε όλο και περισσότερους πολίτες και να το αποδίδει πίσω στο περιβάλλον καθαρό, μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση όλων των διαθέσιμων πόρων, με κοινωνική ευαισθησία και με γνώμονα τη συνεισφορά στην κοινωνική ευημερία.

Μια κίνηση που αποτυπώνει ξεκάθαρα τη στρατηγική της, που εστιάζει στην επίτευξη ισορροπημένης και αειφόρου ανάπτυξης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, των πελατών, των εργαζομένων και των μετόχων της.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥΔΑΠ συνεχίζει την έμπρακτη στήριξη στην κοινωνία, θεσπίζοντας το νέο Έκτακτο Κοινωνικό Τιμολόγιο, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση.

Συγκεκριμένα, η ΕΥΔΑΠ προσφέρει, μεταξύ άλλων, διπλάσια ποσότητα δωρεάν νερού στους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, όπως και η σχετική αίτηση, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.eydap.gr.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Ιωάννης Μπενίσης, δήλωσε: «Εκτιμάται ότι χιλιάδες νοικοκυριά θα επωφεληθούν από τις επιπλέον κοινωνικές παροχές της ΕΥΔΑΠ. Παραμένουμε πιστοί στην υλοποίηση πολιτικών με θετικό πρόσημο για την κοινωνία και κυρίως για τους συνανθρώπους μας οι οποίοι αδυνατούν να εξασφαλίσουν ακόμα και τα απολύτως απαραίτητα. Το νερό αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και βασικό αγαθό για όλους και ιδιαίτερα για τις κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη τη στήριξη του κοινωνικού συνόλου».

Παράλληλα με τις κοινωνικές πρωτοβουλίες, η ΕΥΔΑΠ συνεχίζει τον εκσυγχρονισμό των λειτουργιών και των υπηρεσιών της. Με γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η ΕΥΔΑΠ προχώρησε δυναμικά στην εφαρμογή του Συστήματος Διοίκησης μέσω Στόχων και Δεικτών Μέτρησης Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας (Στοχοθεσία).

Οι βασικοί πυλώνες αυτής της εφαρμογής είναι αφενός ο καθορισμός και η υλοποίηση των στόχων και αφετέρου η ανάπτυξη Συστήματος Δεικτών Μέτρησης Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας και η κατάρτιση εκθέσεων αξιολόγησης των δράσεων σε κάθε οργανωτική μονάδα της εταιρείας. Η εφαρμογή της Στοχοθεσίας θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη άσκηση διοίκησης, στον εντοπισμό τυχόν δυσλειτουργιών και γενικότερα στη λήψη αποφάσεων.

Η καινοτομία και πρωτοτυπία του έργου έγκειται στο γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει αντίστοιχο εγχείρημα στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, γεγονός που αναγνωρίστηκε μέσω του πρώτου βραβείου που απέσπασε η ΕΥΔΑΠ στην Τελετή Απονομής των Business IT Excellence (ΒΙΤΕ) Awards 2017. Πρόκειται για ένα έργο παρακολούθησης της εκτέλεσης των στόχων όλων των οργανωτικών μονάδων της εταιρείας και κατ’ επέκταση εκσυγχρονισμού και απλοποίησης των διαδικασιών οργάνωσης της εταιρείας.

Κατά την παραλαβή του βραβείου ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Ιωάννης Μπενίσης, δήλωσε: «Με αυτό το βραβείο προσπαθούμε να σπάσουμε ή έστω να ραγίσουμε το στερεότυπο που θέλει τον δημόσιο τομέα να είναι απαρχαιωμένος και αναποτελεσματικός. Εμείς στην ΕΥΔΑΠ προχωρήσαμε πρώτοι και δυναμικά στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και των λειτουργιών μας. Ξεκινώντας από το σύστημα εφαρμογής της Στοχοθεσίας, το οποίο συμβάλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, δημιουργήσαμε ένα περιβάλλον διαφάνειας, πλήρους ενημέρωσης, χαρτογράφησης των πιθανών καθυστερήσεων, καθώς και κοστολόγησης των χρονικών υπερβάσεων ως προς την επίτευξη των στόχων. Με αυτόν τον τρόπο η ΕΥΔΑΠ των περίπου 2.500 εργαζομένων, των 140 οργανωτικών μονάδων, των 4,3 εκατομμυρίων πελατών στην ύδρευση και των 3,2 πελατών στην αποχέτευση πρωτοπορεί, εστιάζοντας στην αξιοκρατία, στην ταχύτερη υλοποίηση, στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και στη μείωση του κόστους. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αναπτυξιακής στρατηγικής και εκσυγχρονισμού της εταιρείας με υπηρεσίες που θα προσδώσουν αξία στον πολίτη και στην εθνική οικονομία».