Τα «διαμάντια» του ελληνικού επιχειρείν - Free Sunday
Τα «διαμάντια» του ελληνικού επιχειρείν

Τα «διαμάντια» του ελληνικού επιχειρείν

Σε μια εποχή που η κρίση αποτελεί μόνιμο πρόσκομμα για την ανάπτυξη, υπάρχουν εταιρείες που αποτελούν άξιους εκπροσώπους και απαρτίζουν μια ομάδα πρωταθλητών στην ανάπτυξη, στην εξωστρέφεια και στο υγιές επιχειρείν. Αυτή την ομάδα εταιρειών παρουσιάζει κατόπιν έρευνας η εκδήλωση επιχειρηματικής αριστείας Diamonds of the Greek Economy. Το φετινό συμπέρασμα από την ανανεούμενη έρευνα που κάθε χρόνο παρουσιάζεται στα βραβεία είναι ότι «η ελληνική επιχειρηματική σκηνή αναπτύσσεται μέσα από την απώλεια μεγάλου αριθμού εταιρειών».

Αναφερόμενος στα συμπεράσματα της εν λόγω έρευνας, που έγινε σε 17.000 επιχειρήσεις, ο Σπύρος Κτενάς, επικεφαλής της διοργανώτριας εταιρείας New Times, υπογράμμισε στην FS το γεγονός ότι πολλές εταιρείες –μεταξύ αυτών και μεγάλα συγκροτήματα– έχουν βρεθεί εκτός της αγοράς, ενώ δεν είναι λίγες εκείνες που καθυστερούν ή δεν έχουν δημοσιοποιήσει ισολογισμούς.

Την ίδια, όμως, στιγμή διαπιστώνουμε ότι οι εταιρείες που παραμένουν ενεργές στο επιχειρείν εμφανίζουν βελτίωση των συνολικών οικονομικών τους αποτελεσμάτων. Η βελτίωση αυτή αφορά σε μικρότερο βαθμό τον κύκλο εργασιών τους και σε μεγαλύτερο τη λειτουργική τους κερδοφορία. Με λίγα λόγια, διαπιστώνουμε ότι τα λειτουργικά κέρδη των εναπομεινασών επιχειρήσεων παρουσιάζουν βελτίωση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα οικονομικά στοιχεία του 2015, για πρώτη φορά, οι επιχειρήσεις που έχουν παραμείνει στο επιχειρείν έχουν θετικό λειτουργικό πρόσημο. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά από μία πενταετία, στη διάρκεια της οποίας οι επιχειρήσεις παρουσίαζαν ζημιογόνο οικονομικό αποτέλεσμα, το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα είναι θετικό.

Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά αφορούν πλέον ένα μικρότερο δείγμα εταιρειών, καθώς όσες παρέμειναν αύξησαν το μερίδιό τους στην αγορά. Ενδεικτικά μπορεί να αναφέρει κανείς τον τομέα εμπορίας πετρελαιοειδών: οι απώλειες μιας μεγάλης εταιρείας του κλάδου μεταφράζονται σε κέρδη για τις υπόλοιπες εταιρείες.

Ένα δεύτερο στοιχείο που αναδεικνύεται από τη συγκεκριμένη μελέτη των οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων είναι το γεγονός ότι στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή υπάρχουν εκατοντάδες μεγάλες επιχειρήσεις με εξαιρετικά υψηλές υποχρεώσεις προς τράπεζες, Δημόσιο και τρίτες επιχειρήσεις. Το πρόβλημα αυτό αφορά όλους τους τομείς που εστιάζουν τη δραστηριότητά τους αποκλειστικά στην εγχώρια κατανάλωση, ενώ είναι οξύτερο σε τομείς όπως το αυτοκίνητο, τα καύσιμα, αλλά και τα ξενοδοχεία.

Συνοπτικά, οι κλάδοι που παρουσίασαν θετικά αποτελέσματα στην πλειονότητά τους ήταν εκείνοι που μπόρεσαν να συνδυάσουν την πορεία τους με την εξωστρέφεια. Όσες εταιρείες συνέδεσαν την καθημερινή τους δραστηριότητα με πωλήσεις στο εξωτερικό μπόρεσαν να εξελιχθούν.

Ένα τρίτο συμπέρασμα που προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας είναι ότι στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή διευρύνεται ο ρόλος των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας η συμμετοχή ξένων επιχειρήσεων διευρύνεται είτε μέσω ξένων funds είτε μέσω εξαγορών ελληνικών επιχειρήσεων από θυγατρικές πολυεθνικών οίκων.

Τα συμπεράσματα της εν λόγω έρευνας παρουσιάστηκαν, όπως αναφέρθηκε, στην εκδήλωση επιχειρηματικής αριστείας Diamonds of the Greek Economy 2017, που διοργανώθηκε από την εταιρεία New Times Publishing στο Grande Bretagne Hotel Athens με τη συμμετοχή περίπου 500 εκπροσώπων των δυναμικότερων επιχειρηματικών ομίλων της χώρας. Σε αυτήν βραβεύτηκαν και τιμήθηκαν οι επιχειρήσεις-διαμάντια απ’ όλο το επιχειρηματικό φάσμα (βιομηχανία, τουρισμός, εμπόριο, υπηρεσίες). Σε αυτή τη γιορτή της υγιούς επιχειρηματικής δραστηριότητας της χώρας, που έγινε υπό την αιγίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του ΕΟΤ και παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, απονεμήθηκαν βραβεία και διακρίσεις σε εκπροσώπους εταιρειών που ήρθαν απ’ όλες τις περιοχές της χώρας. Στην εκδήλωση δόθηκε στη δημοσιότητα η αγγλόφωνη έκδοση «Diamonds of the Greek Economy 2017», στην οποία γίνεται αναλυτική παρουσίαση των εταιρειών της λίστας Diamonds 2017. Η εν λόγω έκδοση κυκλοφορεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στο τέλος της εκδήλωσης παρέλαβαν βραβεία εκπρόσωποι των εταιρειών ΔΕΠΑ, Χαλκόρ, Σιδενόρ, Ελβάλ, ΣΕΒΙΤΕΛ, Πουκαμισάς, Μασούτης, Ελληνικά Πετρέλαια, Φαρμακαποθήκη Πάνου, GAP, Atlas Tapes, Σκλαβενίτης Σ/Μ, Atrium Hotels και Παπαστράτος. Επίσης, ο κ. Δημήτρης Μούρσας, σύμβουλος επιχειρήσεων στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.