Αύξηση μεγεθών για την Coca-Cola HBC - Free Sunday
Αύξηση μεγεθών για την Coca-Cola HBC

Αύξηση μεγεθών για την Coca-Cola HBC

Η Coca-Cola HBC AG, ένας από τους μεγαλύτερους εμφιαλωτές των σημάτων της Coca-Cola Company, ανακοίνωσε ισχυρές επιδόσεις στο ξεκίνημα της χρονιάς, σημειώνοντας 4,5% αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση για το α΄ τρίμηνο της χρήσης.

Οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 2,3% στη διάρκεια του τριμήνου, με πολύ ισχυρή ανάπτυξη στον τομέα των αναπτυσσόμενων αγορών και με ακόμη ένα τρίμηνο βελτίωσης για τον τομέα των αναπτυγμένων αγορών. Στον τομέα των αναπτυγμένων αγορών ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 1,1% ως επακόλουθο της βελτίωσης των όγκων πωλήσεων σε Ιρλανδία και Ελβετία και της συνέχισης των καλών επιδόσεων στην Ελλάδα.

Οι όγκοι πωλήσεων στον τομέα των αναπτυσσόμενων αγορών βελτιώθηκαν κατά 11,8%, χάρη στην πολύ ισχυρή ανάπτυξη στην Πολωνία, ενώ στις αναδυόμενες αγορές κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, καθώς η συνέχιση των ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης στις μεσαίου μεγέθους χώρες αντιστάθμισε την πτώση των πωλήσεων στη Νιγηρία και σε μικρότερο βαθμό στη Ρωσία.

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 2,1%, με την επίδραση των αυξήσεων στις τιμές των προϊόντων από το 2017 και τη βελτίωση στο μείγμα στους τομείς των αναδυόμενων και αναπτυγμένων αγορών να αντισταθμίζουν την επιδείνωση του μείγματος στον τομέα των αναπτυσσόμενων αγορών.

Ο Zoran Bogdanovic, διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε: «Είμαστε ικανοποιημένοι από το καλό ξεκίνημα της φετινής χρονιάς, που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας. Οι καινοτομίες στα προϊόντα μας και οι συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες διαχείρισης της αύξησης των εσόδων συνεχίζουν να επιφέρουν ισορροπημένη ανάπτυξη μέσω της αύξησης του όγκου πωλήσεων και της βελτίωσης τιμών/μείγματος. Προσδοκούμε ότι η υλοποίηση των ισχυρών εμπορικών μας πλάνων και η σταδιακή οικονομική ανάκαμψη σε Ρωσία και Νιγηρία θα οδηγήσουν σε επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης των εσόδων στο υπόλοιπο του έτους».