Νέος πρόεδρος της Aegean Airlines ο Ευτύχιος Βασιλάκης - Free Sunday
Νέος πρόεδρος της Aegean Airlines ο Ευτύχιος Βασιλάκης

Νέος πρόεδρος της Aegean Airlines ο Ευτύχιος Βασιλάκης

Τον νέο πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ανακοίνωσε σήμερα η Aegean, ο οποίος θα πάρει την θέση του εκλιπόντα Θεόδωρου Βασιλάκη που «έφυγε» από τη ζωή την περασμένη εβδομάδα.

Σε ανακοίνωσή της η «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ενημερώνει  ότι, «κατόπιν της απώλειας του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου Θεόδωρου Βασιλάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 17 Μαΐου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να εξακολουθήσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας από τα υπόλοιπα μέλη του, χωρίς άμεση εκλογή νέου μέλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας και τον νόμο.»

Το διοικητικό συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα στις 24 Μαΐου 2018, και καθόρισε την ιδιότητα του κάθε μέλους ως ακολούθως:

Βασιλάκης Ευτύχιος – Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

Δαυίδ Αναστάσιος – Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

Γερογιάννης Δημήτριος – Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Βασιλάκης Γεώργιος – μη εκτελεστικό μέλος

Ιωάννου Χρήστος – μη εκτελεστικό μέλος

Καλαμάτας Κωνσταντίνος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Κωνσταντακόπουλος Αχιλλέας- μη εκτελεστικό μέλος

Λασκαρίδης Παναγιώτης – μη εκτελεστικό μέλος

Μακρίδης Αλέξανδρος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Νανόπουλος Νικόλαος - Γεώργιος – μη εκτελεστικό μέλος

Πιζάντε Βίκτωρ - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος