Συμφωνία τραπεζών-Forthnet για αναχρηματοδότηση - Free Sunday
Συμφωνία τραπεζών-Forthnet για αναχρηματοδότηση

Συμφωνία τραπεζών-Forthnet για αναχρηματοδότηση

Η συμφωνία για τη ρύθμιση του δανεισμού της Fοrthnet θεωρείται ψήφος εμπιστοσύνης προς την εταιρεία τηλεπικοινωνιών, καθώς στηρίχτηκε σε συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο (business plan). Στηρίχτηκε επίσης στην ιδιαίτερα μεγάλη ανθεκτικότητα που επέδειξε τα τελευταία χρόνια η εταιρεία, παρά το μακροοικονομικό περιβάλλον και τις πιέσεις από τον ανταγωνισμό, αφού κατάφερε να διατηρήσει τη συνδρομητική της βάση.

Η διοίκηση της Fοrthnet, σε ανακοίνωσή της προς το χρηματιστήριο, γνωστοποίησε ότι το διοικητικό της συμβούλιο έκανε αποδεκτή την πρόταση των τραπεζών για την αναχρηματοδότηση των δανειακών της υποχρεώσεων. Η εταιρεία, μόλις λίγους μήνες πριν, κατά τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της, είχε κάνει γνωστό ότι οι συζητήσεις με τις τράπεζες είναι σε προχωρημένο στάδιο. Χαρακτηριστικά, ανέφερε τότε ότι «η εταιρεία, στο πλαίσιο των προχωρημένων συζητήσεων με τις δανείστριες τράπεζες, έλαβε πρόταση ενδεικτικών, μη δεσμευτικών συνοπτικών όρων, οι οποίοι τελούν υπό την έγκριση των αρμόδιων εγκριτικών οργάνων των τραπεζών, για την αναχρηματοδότηση των δανειακών της υποχρεώσεων. Η εταιρεία έκανε κατ’ αρχάς αποδεκτή την ανωτέρω πρόταση». Η ανακοίνωση αναφέρει ότι κατά τη συνεδρίαση της 21ης Ιουνίου του 2016 το Δ.Σ. της FORTHNET A.E. ενέκρινε κείμενα βασικών όρων (term sheets) των δανειακών της υποχρεώσεων, όπως οι όροι αυτοί έχουν πλέον εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα των τραπεζών.

Επίσης, το Δ.Σ. προχωρά στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ) κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης που του είχε χορηγηθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το ΜΟΔ θα είναι με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Η συμφωνία με τις τράπεζες αποτελεί μεγάλη επιτυχία της διοίκησης της Fοrthnet, η οποία, παρά το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον και τον έντονο ανταγωνισμό, κατάφερε να διατηρήσει τη στρατηγική αξία της εταιρείας και τον καθοριστικό της ρόλο στις εξελίξεις του κλάδου της οικιακής ψυχαγωγίας και επικοινωνίας.