Επενδύσεις 5,5 δισ. ευρώ απαιτεί μέχρι το 2023 ο ξενοδοχειακός κλάδος - Free Sunday
Επενδύσεις 5,5 δισ. ευρώ απαιτεί μέχρι το 2023 ο ξενοδοχειακός κλάδος

Επενδύσεις 5,5 δισ. ευρώ απαιτεί μέχρι το 2023 ο ξενοδοχειακός κλάδος

Πρόσθετες επενδύσεις άνω των 5,5 δισ. ευρώ θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στον ξενοδοχειακό κλάδο για την περίοδο 2017-2023, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση της τουριστικής ζήτησης από το εξωτερικό, σε συνδυασμό με την ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης. 

Αυτό εκτιμά η τελευταία μελέτη για τον ελληνικό τουρισμό της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας. Στη μελέτη λαμβάνεται υπόψη η πρόβλεψη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδίων και Τουρισμού για αύξηση 3% της τουριστικής ζήτησης στη χώρα για τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με μετριοπαθείς εκτιμήσεις της διεύθυνσης, ο ξενοδοχειακός κλάδος θα αγγίξει τα όρια της δυναμικότητάς του και σε ορισμένους προορισμούς θα τα υπερβεί κατά τους μήνες αιχμής το 2018, καθιστώντας επιτακτική την έγκαιρη υλοποίηση νέων επενδύσεων, δεδομένου και του σημαντικού χρόνου που απαιτείται. Οι επενδύσεις αυτές, εκτός από την άμεση ώθηση στο ΑΕΠ από το σκέλος της δαπάνης, θα επαυξήσουν τη δυνατότητα δημιουργίας νέας προστιθέμενης αξίας, συνεισφέροντας περίπου 1,3% στον μέσο ετήσιο ρυθμό του ΑΕΠ, ποσοστό υπερδιπλάσιο του μέσου όρου της προηγούμενης δεκαετίας. 

Στη μελέτη διαπιστώνεται αξιοσημείωτη αύξηση της συνεισφοράς του τουριστικού κλάδου στον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ για την περίοδο 2011-2015, σημαντικά υψηλότερη από τις συμβατικές εκτιμήσεις που βασίζονται σε στοιχεία τουριστικών εισπράξεων, όπως προσεγγίζονται από το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι η παραγόμενη προστιθέμενη αξία που σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών σε ξένους επισκέπτες αυξήθηκε κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ μεταξύ 2011 και 2015 συγκριτικά με την αύξηση των τουριστικών εισπράξεων της τάξης του 2,1% του ΑΕΠ. Η αυξανόμενη προστιθέμενη αξία μεταφράζεται σε μέση ετήσια συνεισφορά στον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ από τον εισερχόμενο τουρισμό για την ίδια περίοδο η οποία προσεγγίζει τη μία ποσοστιαία μονάδα ετησίως συγκριτικά με 0,4% που απορρέει από τα στοιχεία δαπάνης του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Επιπλέον, στη μελέτη καταγράφεται η ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των ξενοδοχειακών υποδομών της χώρας που βασίστηκε στη σταδιακή ολοκλήρωση και λειτουργία σημαντικών επενδύσεων που είχαν δρομολογηθεί πριν από την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης και κορυφώθηκαν την περίοδο 2006-2008 σε συνδυασμό με επενδύσεις ανακαίνισης και αναβάθμισης των υφιστάμενων τουριστικών μονάδων τα τελευταία χρόνια. Η ποσοτική αναβάθμιση αντανακλάται στην αύξηση της συνολικής ξενοδοχειακής δυναμικότητας κατά 10% σε όρους δωματίων μεταξύ 2007 και 2015. Σημειώνεται ότι ο μέσος χρόνος υλοποίησης μιας κατασκευαστικής επένδυσης στον ξενοδοχειακό κλάδο ανέρχεται στα 3 με 4 χρόνια.

Στη μελέτη αναφέρεται ότι το κόστος παραγωγής σημείωσε μείωση της τάξης του 0,8% του ΑΕΠ, αντανακλώντας τη βελτιωμένη αποτελεσματικότητα των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων και τη μείωση του κόστους υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από τον κλάδο (π.χ. λογιστικές, διαφημιστικές, φύλαξης, αποθήκευσης, καθαριότητας κ.λπ.) και κυρίως τα βήματα προόδου αναφορικά με την υποκατάσταση εισαγωγών αγαθών (κυρίως τροφίμων και ποτών) με εγχώρια παραγωγή σε ανταγωνιστικό κόστος.

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις παροχής καταλύματος και εστίασης κατάφεραν να προσφέρουν περισσότερες και υψηλότερης αξίας υπηρεσίες, παρά το γεγονός ότι δαπάνησαν λιγότερα σε παραγωγικές εισροές και περιόρισαν τις εκροές εσόδων προς το εξωτερικό για εισαγωγές.