Μεταβιβάστηκε το 70,384% του Υγεία στο CVC - Free Sunday
Μεταβιβάστηκε το 70,384% του Υγεία στο CVC

Μεταβιβάστηκε το 70,384% του Υγεία στο CVC

Ολοκληρώθηκε μέσω του χρηματιστηρίου η μεταβίβαση του Θεραπευτηρίου Υγεία  από τη MIGστο fundCVC. Ειδικότερα, πέρασαν τρία πακέτα μετοχών (100.165.506, 21.639.852 και 93.384.108) που αντιπροσωπεύουν το 70,384% του μετοχικού κεφαλαίου με την συνολική αξία της συναλλαγής να διαμορφώνεται στα 204 εκατ. ευρώ. Το CVCπλέον ελέγχει σημαντικό κομμάτι της ιδιωτικής υγείας στο λεκανοπέδιο αφού έχει ήδη στην κατοχή του το νοσοκομείο Metropolitanκαι το Ιασώ General.