Υποβλήθηκαν 10% λιγότερες δηλώσεις από πέρυσι - Free Sunday
Υποβλήθηκαν 10% λιγότερες δηλώσεις από πέρυσι

Υποβλήθηκαν 10% λιγότερες δηλώσεις από πέρυσι

Δεκαοκτώ ημέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις, έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στην εφορία 300.000 λιγότερες, συγκριτικά με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
Οπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία, μέχρι χθες είχαν υποβληθεί 2.588.596 δηλώσεις, όταν πέρυσι είχαν υποβληθεί 2.861.451.
Από αυτές οι 955.052, δηλαδή το 36,89% των δηλώσεων, είναι χρεωστικές. Κάθε ένας από τους φορολογουμένους θα πληρώσει φόρο κατά μέσον όρο 849 ευρώ.
Η πρώτη δόση θα καταβληθεί στις 31 Ιουλίου και οι υπόλοιπες στα τέλη Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, αντίστοιχα.
Οι 422.501 δηλώσεις, δηλαδή το 16,32%, είναι πιστωτικές. Κατά μέσον όρο ο κάθε ένας από αυτούς τους φορολογουμένους θα λάβει 323 ευρώ.