Η Ελλάδα και παράγει και εξάγει - Free Sunday
Η Ελλάδα και παράγει και εξάγει

Η Ελλάδα και παράγει και εξάγει

Τρόφιμα - ποτά, καπνός, πρώτες ύλες και καύσιμα είναι οι τομείς στους οποίους η χώρα μας εμφανίζεται να έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στις εξαγωγές, σύμφωνα με την ανάλυση που περιλαμβάνεται στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών).

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι «η Ελλάδα και παράγει και εξάγει, και είναι ικανή να κάνει περισσότερα» και καλεί τους φορείς προώθησης των εξαγωγών να λάβουν υπ’ όψιν τα στοιχεία αυτά κατά τον σχεδιασμό της πολιτικής τους, ώστε να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με την ανάλυση του ΣΕΒ, οι εξαγωγές χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με το αν διαθέτουν ή όχι συγκριτικό πλεονέκτημα και με γνώμονα την ποσοτική εξέλιξή τους:

  • Οι δυναμικές εξαγωγές (διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα και παρουσιάζουν αυξανόμενη διείσδυση) ανέρχονται σε 7,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 4,6 δισ. ευρώ σε βιομηχανικά είδη (κυρίως αλουμίνιο, φάρμακα, χαλκός) και 2,7 δισ. ευρώ σε τρόφιμα-ποτά-καπνό (κυρίως λαχανικά, λάδι, τυρί, κρασί).
  • Οι δυναμικές-ασταθείς εξαγωγές (διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα αλλά έχουν φθίνουσα διείσδυση) ανέρχονται σε 4,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 2,2 δισ. ευρώ αφορούν τρόφιμα-ποτά-καπνό (κυρίως φρούτα, ψάρια, δημητριακά), 2,1 δισ. ευρώ βιομηχανικά είδη (κυρίως ενδύματα, ράβδοι και σωλήνες, πλαστικά, καλλυντικά, υλικό για διανομή ηλεκτρισμού) και 0,6 δισ. ευρώ πρώτες ύλες (κυρίως βαμβάκι).
  • Οι ευάλωτες-ανερχόμενες εξαγωγές (δεν διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα αλλά παρουσιάζουν αυξανόμενη διείσδυση) ανέρχονται σε 1,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,4 δισ. ευρώ αφορούν βιομηχανικά είδη (κυρίως πλοία-πλοιάρια, βιομηχανικά είδη από κοινά μέταλλα, ηλεκτρικές μηχανές-συσκευές, ηλεκτρικά κυκλώματα).
  • Οι ευάλωτες εξαγωγές (δεν διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα και έχουν φθίνουσα διείσδυση) ανέρχονται σε 2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,8 δισ. ευρώ αφορούν βιομηχανικά είδη (κυρίως υποδήματα, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, αντικείμενα ένδυσης, διάφορα μηχανήματα).

«Μία εξειδικευμένη ελληνική εξαγωγική πολιτική, οριζόντια και χωρίς κλαδικές προεκτάσεις, θα μπορούσε κατά προτεραιότητα να στοχεύσει στο 23% των εξαγωγών που δεν έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα και, ειδικότερα, στο 12% που είναι και φθίνουσας διείσδυσης, ώστε να θεραπευτούν αδυναμίες και μειονεκτήματα.

»Ταυτόχρονα, ανάλογη προτεραιότητα διαφοροποιημένης παρέμβασης θα μπορούσε να δοθεί στις εξαγωγές αυξανόμενης διείσδυσης, που αποτελούν το 58% των εξαγωγών, με ιδιαίτερη έμφαση στο 47% που διαθέτει και συγκριτικό πλεονέκτημα.

»Οι πολιτικές προώθησης των εξαγωγών που γίνονται από διάφορους φορείς, χωρίς σημαντικό αποτέλεσμα, θα πρέπει να εξελιχθούν σε “έξυπνες” πολιτικές στοχευμένης παρέμβασης.

»Ταυτόχρονα, οριζόντιες πολιτικές εξωστρέφειας θα μπορούσαν να σχεδιαστούν διαφορετικά, ώστε να λαμβάνουν καλύτερα υπόψη το μείγμα των ελληνικών εξαγωγών, με στόχο να αλλάξουν τη σύνθεση και την αποτελεσματικότητα της εξαγωγικής προσπάθειας της χώρας» αναφέρει ο ΣΕΒ.

Καλεί επίσης την κυβέρνηση να διευκολύνει τις επιχειρήσεις να κάνουν τις επενδύσεις που απαιτούνται ώστε να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις τις ξένες επιχειρήσεις στη διεθνή αγορά.

Ο ΣΕΒ σημειώνει ότι το 77% των ελληνικών εξαγωγών σε αξία, χωρίς τα πετρελαιοειδή, προέρχεται από κλάδους που λειτουργούν με διεθνές συγκριτικό πλεονέκτημα (έχουν, δηλαδή, μεγαλύτερη εξειδίκευση από τη μέση εξαγωγική χώρα στην παγκόσμια αγορά), ενώ το 58% από κλάδους αυξανόμενης διαχρονικά διείσδυσης στις παγκόσμιες αγορές. Στις 15 μεγαλύτερες εξαγωγικές κατηγορίες συγκαταλέγονται τα ποιοτικώς ανώτερα προϊόντα της ελληνικής γεωργίας και τεχνολογικώς προηγμένα βιομηχανικά προϊόντα με μοναδική θέση στην παγκόσμια αγορά.

Όλα αυτά πιστοποιούν ότι η Ελλάδα και παράγει και εξάγει, και είναι ικανή να κάνει περισσότερα. Η χώρα πρέπει να στραφεί σε «έξυπνες» στοχευμένες οριζόντιες εξαγωγικές πολιτικές, καθώς οι παραδοσιακές πολιτικές προώθησης εξαγωγών δεν φαίνεται να φέρνουν αποτέλεσμα.

Είναι δουλειά των επιχειρήσεων να προσαρμόσουν την παραγωγική τους δομή, μέσω επενδύσεων, στις αναδυόμενες ανάγκες για μεγαλύτερη διείσδυση των προϊόντων τους σε ένα όλο και πιο πολύπλοκο και απαιτητικό πλαίσιο εξαγωγικού εμπορίου.

Είναι δουλειά της κυβέρνησης να διευκολύνει τις επιχειρήσεις να κάνουν τις επενδύσεις που απαιτούνται ώστε να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις τις ξένες επιχειρήσεις στη διεθνή αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, πρωταρχική σημασία έχει η μείωση των ειδικών φόρων στην παραγωγή (π.χ. κόστος ενέργειας) και η διασφάλιση, μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, συνθηκών προσδοκώμενης ανταγωνιστικής διεθνώς κερδοφορίας. Μόνο έτσι οι κρατικές παρεμβάσεις για την προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων (αναπτυξιακός, ΕΣΠΑ, στρατηγικές επενδύσεις κ.λπ.) μπορούν να αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόμενο.

Μετά από χρόνια χαμένων ευκαιριών έχει έρθει η ώρα να γίνει μια νέα αρχή. Ας μη χαθεί η μοναδική ευκαιρία που μας δίνεται σήμερα για να ξεφύγουμε από την κρίση και την ύφεση, με μια ώθηση προς την εξωστρέφεια, καθώς η χώρα εργάζεται για να βγει από το μνημόνιο και να επιστρέψει σύντομα στην κανονικότητα της χρηματοδότησης από τις αγορές.