Ο «χάρτης» των εξαγωγών και οι πρωταθλητές - Free Sunday
Ο «χάρτης» των εξαγωγών και οι πρωταθλητές

Ο «χάρτης» των εξαγωγών και οι πρωταθλητές

Τη στιγμή που το brand «Ελληνικά Προϊόντα» έχει πλέον πάρει την πρώτη θέση στην αγοραστική προτίμηση εντός των πυλών, Αττική και Κεντρική Μακεδονία κρατούν τα σκήπτρα των εξαγωγών στις περιφέρειες, με τα τρόφιμα να βρίσκονται στη 2η θέση, μετά τα πετρελαιοειδή, και Ιταλία και Γερμανία να δέχονται τις περισσότερες από αυτές.

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, και μάλιστα οι παραγωγικές, αυτή τη στιγμή δείχνουν να είναι οι μοναδικές που αντιστέκονται και δείχνουν στην πλειονότητά τους να είναι σχετικά υγιείς, αποτελώντας τη μόνη ελπίδα για ανάπτυξη και έξοδο από την κρίση. Γι’ αυτές τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με την πρόταση του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), θα πρέπει να υπάρξει κάποια ειδική πολιτική στήριξής τους, που θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και ανάπτυξή τους σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, αλλά και την αποτροπή μεταφοράς/μετανάστευσής τους στο εξωτερικό. Τα μέτρα που μπορεί να περιλαμβάνει μια τέτοια πολιτική θα πρέπει να σχεδιαστούν και να εξειδικευτούν με τρόπο ώστε αφενός να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός και αφετέρου να διασφαλιστεί η συμβατότητα με τα κοινοτικά δεδομένα.

Με δεδομένο ότι αφενός η υπερφορολόγηση (φόρων και ασφαλιστικών εισφορών) αποτελεί πλέον το απόλυτο αντικίνητρο για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και αφετέρου οι ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες βρίσκεται η χώρα και η οικονομία της δεν επιτρέπουν μια άμεση οριζόντια μείωση φόρων και εισφορών των επιχειρήσεων και της εργασίας, προτείνεται μείζον κριτήριο ελάφρυνσης μιας επιχείρησης να αποτελεί η παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας προς εξαγωγή και η εισαγωγή συναλλάγματος από το εξωτερικό.

Οι εξαγωγές σε αριθμούς

Τα βασικά συμπεράσματα σχετικά με τις εξαγωγικές επιδόσεις των ελληνικών περιφερειών για το διάστημα 2012-2016 προκύπτουν από τη μελέτη που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ με τίτλο «Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας, ανά περιφέρεια και ανά νομό». Σκοπός της μελέτης είναι η ανάδειξη του βαθμού εξωστρέφειας της κάθε περιφέρειας, των κλάδων που εμφανίζουν δυναμική και των αγορών αιχμής που μπορούν με τις κατάλληλες ενισχύσεις να συντελέσουν στην αύξηση της εξαγωγικής επίδοσης της ελληνικής περιφέρειας. Η μελέτη καταρτίζεται συστηματικά από το 2006, αναπαράγοντας και διαχέοντας την πολύ σημαντική πληροφόρηση για το περιφερειακό εξωτερικό εμπόριο.

Σύμφωνα με τα τελευταία, λοιπόν, στοιχεία, η εξαγωγική επίδοση της Ελλάδας το 2016 σημείωσε μείωση, καθώς οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν στο ποσό των 25,1 δισ. ευρώ έναντι 25,4 δισ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας μείωση κατά 285,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,1% σε ετήσια βάση, ενώ τα προβλήματα για τους Έλληνες εξαγωγείς συνεχίστηκαν για άλλη μια χρονιά. Αντίθετα, οι εισαγωγές της χώρας μας το 2016 σημείωσαν αύξηση σε σχέση με το 2015 κατά 487,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,1% σε ετήσια βάση, έχοντας ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος κατά 772,9 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, για το 2016 το 66% των ελληνικών εξαγωγών προέρχεται από τις περιφέρειες Αττικής (49%) και Κεντρικής Μακεδονίας (17%), ενώ ακολουθούν οι περιφέρειες Πελοποννήσου (13%), Θεσσαλίας (5%) και Στερεάς Ελλάδας (4%).

Όσον αφορά τις εισαγωγές εμπορευμάτων, παρατηρούμε ότι η περιφέρεια Αττικής έχει το μεγαλύτερο μερίδιο (70%), ενώ ακολουθούν οι περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (12%) και Πελοποννήσου (9%), διαμορφώνοντας έτσι το 91,4% των εθνικών εμπορευματικών εισαγωγών.

Για το διάστημα 2012-2016, αύξηση εξαγωγών σημείωσαν οι περιφέρειες Ιονίου (78%), Κρήτης (30%), Βορείου Αιγαίου (28%), Ηπείρου (24%), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (15%), Δυτικής Ελλάδας (12%), Θεσσαλίας (12%), Στερεάς Ελλάδας (3%) και Νοτίου Αιγαίου (1%), ενώ μείωση παρουσίασαν η περιφέρεια Πελοποννήσου (39%), η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (30%) και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (9%).

Σε κλαδικό επίπεδο, εκτός των πετρελαιοειδών, τα οποία συνεισφέρουν κατά 27% στις εθνικές εξαγωγές, κατέχοντας σημαντικό μερίδιο στις εξαγωγές της περιφέρειας Αττικής (27%), της περιφέρειας Πελοποννήσου (76%), αλλά και της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (15%), δεύτερος σημαντικότερος εξαγωγικός κλάδος είναι τα τρόφιμα, τα οποία σημείωσαν αύξηση κατά 327,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7%, σε ετήσια βάση. Επίσης, σημαντική συνεισφορά στο περιφερειακό εξωτερικό εμπόριο έχουν οι κλάδοι των χημικών και πλαστικών, των μετάλλων και των μηχανών και συσκευών.

Όσον αφορά τους εξαγωγικούς προορισμούς και την ανάλυση των εξαγωγικών επιδόσεων ανά αγορά, παρατηρούμε ότι και για το 2016 οι ενδοκοινοτικές αγορές αποτελούν τον σημαντικότερο στρατηγικό εταίρο.

Πρόταση ΣΕΒΕ

Κωδικοποιημένα ο ΣΕΒΕ για τις παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις προτείνει:

  • μείωση των κρατικών δαπανών
  • μείωση φορολογίας
  • μείωση ασφαλιστικών εισφορών

προς όφελος:

  • δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας
  • αύξησης του πραγματικού εισοδήματος των εργαζομένων
  • αύξησης ανταγωνιστικότητας
  • προσέλκυσης επενδύσεων
  • ανάπτυξης και μεγέθυνσης της οικονομίας
  • επαναπατρισμού κεφαλαίων από το εξωτερικό.

Ο ΣΕΒΕ έχει επεξεργαστεί και έχει καταθέσει στην πολιτεία μια αρχική πρόταση, στην οποία, παρόλο που οποιοδήποτε φορολογικό κίνητρο είναι επιθυμητό, κατά την άποψη του ΣΕΒΕ έμφαση πρέπει να δοθεί στη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, δηλαδή στην ελάφρυνση της φορολόγησης της εργασίας. Πρέπει, λοιπόν, τα κίνητρα που θα δοθούν να αφορούν την ελάφρυνση των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, τόσο της επιχείρησης όσο και των εργαζομένων, που αφορούν τις μισθολογικές απολαβές των εργαζομένων. Αυτό θα βοηθήσει στην ανάσχεση του brain drain, που σήμερα δεν αφορά μόνο τους νέους αλλά και καταξιωμένα στελέχη που εγκαταλείπουν τη χώρα, μη ανεχόμενα την υπερβολική φορολόγηση (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών) που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά και το 70%. Η πρόταση του ΣΕΒΕ ενθαρρύνει τις εταιρείες να εξάγουν και να φέρνουν τα εμβάσματά τους στην Ελλάδα.