Πρώτη στην Ευρώπη στην αύξηση φόρων η Ελλάδα το 2016 - Free Sunday
Πρώτη στην Ευρώπη στην αύξηση φόρων η Ελλάδα το 2016

Πρώτη στην Ευρώπη στην αύξηση φόρων η Ελλάδα το 2016

Αύξηση ύψους 2.3% μεταξύ του 2015 και 2016, που είναι η μεγαλύτερη σε όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ, σημείωσε στην Ελλάδα η αναλογία της φορολογίας επί του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΠ) των κρατών μελών της ΕΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για την εμφάνισε

Τα στοιχεία σημαίνουν ότι το ύψος της φορολογίας σε δισ ευρώ ως λόγος του ΑΕΠ αυξήθηκε περισσότερο από τις υπόλοιπες χώρες το προηγούμενο έτος, και από 39,8% το 2015 έφτασε το 42,1% το 2016.

Μετά την Ελλάδα ακολουθούν Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Λιθουανία ενώ μείωση της φορολογίας καταγράφει πρώτη η Ρουμανία με 2.0%, με Αυστρία, Βέλγιο, Ισπανία και Ιταλία, να ακολουθούν.Το ελληνικό ΑΕΠ το 2015 μειώθηκε κατά 0.2% και παρέμεινε στάσιμο το 2016, όμως η κυβέρνηση επέβαλε ραγδαία αύξηση φόρων με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη να είναι σημαντικά μειωμένη.