Μειώσεις στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος - Free Sunday
Μειώσεις στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος

Μειώσεις στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος

άρχισαν να ισχύουν οι

Νέες χρεώσεις στο ρεύμα που αφορούν τόσο στο ΕΤΜΕΑΡ όσο και στις ΥΚΩ, ισχύουν από την πρώτη του Ιανουαρίου.

Οι νέες χρεώσεις προβλέπουν μείωση κατά 9% στο ΕΤ.ΕΑΡ (το Ειδικό Τέλος Μείωσης Αέριων Ρύπων) και η αλλαγή στις χρεώσεις των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ωφέλειας.

Η κατανάλωση ως τις 1.600 κιλοβατώρες να έχει μικρή διαφορά ενώ οι καταναλωτές που χρειάζονται πάνω από 2.800 κιλοβατώρες θα έχουν μειώσεις που θα ξεπεράσουν τα 50 ευρώ ανά λογαριασμό. Στις πολύ υψηλές καταναλώσεις η μείωση θα είναι χαμηλότερη και θα φτάσει τα 30 ευρώ σε κάθε λογαριασμό.

Οι νέες χρεώσεις:

  • Από 0 έως 1.600 κιλοβατώρες 0,00690 ευρώ
  • Από 1.601 έως 2.000 κιλοβατώρες 0,05 ευρώ
  • Από 2.001 και πάνω κιλοβατώρες 0,085 ευρώ