ΣΕΒ: Η Ελλάδα 26η στην Ε.Ε. στη βιώσιμη ανάπτυξη - Free Sunday
ΣΕΒ: Η Ελλάδα 26η στην Ε.Ε. στη βιώσιμη ανάπτυξη

ΣΕΒ: Η Ελλάδα 26η στην Ε.Ε. στη βιώσιμη ανάπτυξη

 

Σύμφωνα με έγκυρους διεθνείς δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης, η Ελλάδα κατατάσσεται 26η από τις 28 χώρες της Ε.Ε., καθώς προηγείται μόνο της Βουλγαρίας και της Κύπρου. Αυτό αναφέρει ο ΣΕΒ σε ειδικό του report. Όπως εξηγεί ο Σύνδεσμος, η πολύ χαμηλή θέση σε σύγκριση με τις αναπτυγμένες οικονομίες καταγράφει και τον βαθμό στον οποίο θα πρέπει ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της χώρας να ενσωματώσει τους SDGs (Sustainable Development Goals) και την ένταση της προσπάθειας που απαιτείται για την επίτευξή τους. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτό το χρονικό σημείο οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου, με βάση τη μελέτη που ανέθεσε το Συμβούλιο στην ΕΥ, θέτουν ως υψηλότερης προτεραιότητας τους SDG 8 «Αξιοπρεπής Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη» και SDG 9 «Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές», στους οποίους η χώρα εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις συγκρινόμενη με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.

Οι SDGs αποτελούν σήμερα μία παγκόσμια αναγνωρίσιμη και αποδεκτή πλατφόρμα δράσης και επικοινωνίας που στοχεύει, μέσω της επίτευξης 17 στόχων και 169 υποστόχων, στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, στην αποκατάσταση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας του πλανήτη και στην οικονομική ευημερία.

Εφόσον υλοποιηθούν, οι SDGs αποτελούν απάντηση στα κρίσιμα παγκόσμια ζητήματα, όπως, για παράδειγμα, της κλιματικής αλλαγής, της ανεπάρκειας των φυσικών πόρων, της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, της απώλειας βιοποικιλότητας και της αδυναμίας πρόσβασης μεγάλου μέρους του παγκόσμιου πληθυσμού σε τροφή, ενέργεια, υπηρεσίες υγείας, υγιεινής και μόρφωσης. Κυβερνήσεις, κοινωνία και, βεβαίως, επιχειρήσεις οφείλουν να αντιληφθούν το μέγεθος της πρόκλησης και να συμβάλουν στην αντιμετώπισή της.

Οι υπεύθυνες επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και αναγνωρίζουν ότι η ενσωμάτωση επιλεγμένων, σύμφωνα με τη δραστηριότητά τους, SDGs στη στρατηγική τους ενισχύει την επιχειρηματική τους αξία, βελτιώνει τη διαχείριση του επιχειρηματικού ρίσκου και διασφαλίζει την αποδοχή τους από τις κοινωνίες μέσα στις οποίες λειτουργούν.

Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στηρίζοντας την προώθηση της βιώσιμης επιχειρηματικότητας μέσω των SDGs, ανέθεσε στην EY Ελλάδος να εκπονήσει μελέτη, ώστε να διαπιστωθούν, δύο χρόνια μετά την υιοθέτησή τους από την παγκόσμια κοινότητα, οι προτεραιότητες, η ετοιμότητα και η πρόθεση των ελληνικών επιχειρήσεων να τους εντάξουν στη στρατηγική και στα πλάνα δράσης τους.

Εννέα στις δέκα επιχειρήσεις θεωρούν αρκετά έως εξαιρετικά σημαντική την ενσωμάτωση των SDGs στη στρατηγική τους, ενώ πάνω από έξι στις δέκα μεγάλες επιχειρήσεις εμφανίζονται ώριμες να προχωρήσουν με την ενσωμάτωση των SDGs στη στρατηγική τους. Από τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, περίπου μία στις δύο εμφανίζεται έτοιμη προς την κατεύθυνση αυτή.