Άκαρπος ο διαγωνισμός για το 5% του ΟΤΕ - Στην Deutche Telecom καταλήγει βάση αρχικής συμφωνίας - Free Sunday
Άκαρπος ο διαγωνισμός για το 5% του ΟΤΕ - Στην Deutche Telecom καταλήγει βάση αρχικής συμφωνίας

Άκαρπος ο διαγωνισμός για το 5% του ΟΤΕ - Στην Deutche Telecom καταλήγει βάση αρχικής συμφωνίας

Χωρίς ενδιαφερομένους ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία του ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση του 5% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ.

Σημειώνεται πως το ΤΑΙΠΕΔ είχε ανακοινώσει στις 13 Φεβρουαρίου την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασία της πώλησης του 5% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ, το οποίο αντιστοιχεί σε 24.507.520 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Έτσι, με βάση τη συμφωνία μετόχων μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της Deutsche Telekom, που ελέγχει το 40% του οργανισμού, το ΤΑΙΠΕΔ θα καλέσει τους Γερμανούς ώστε, αν το επιθυμούν, να ασκήσουν το δικαίωμα που έχουν και να αποκτήσουν το πρόσθετο 5%.

Η τιμή στην οποία μπορεί να αποκτήσει η Deutsche Telekom το 5% είναι η μέση τιμή της μετοχής του ΟΤΕ στις τελευταίες 20 συνεδριάσεις. Βάσει της χρηματιστηριακής αξία στην λήξη του διαγωνισμού το 5% του Οργανισμού αποτιμούταν σε 280 εκατ. ευρώ και στην έναρξή του στα 291 εκατ. ευρώ!

Η γερμανική εταιρεία διαθέτει προθεσμία 30 εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που ενημερωθεί εγγράφως για το εάν θα ασκήσει ή όχι το δικαίωμά της για την απόκτηση από την ίδια (ή από μέλος του ομίλου DT) του 5% του ΟΤΕ.

Αν ο γερμανικός όμιλος δεν ασκήσει το δικαίωμά πρώτης προτίμησης, το Ταμείο απελευθερώνεται από τους σχετικούς περιορισμούς της συμφωνίας μετόχων για το πωλούμενο ποσοστό.

Η διάθεση του 5% των μετοχών ΟΤΕ κυριότητας ΤΑΙΠΕΔ θα μειώσει τη συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου στο 5%, εκ των οποίων το 1% ανήκει άμεσα σε αυτό και το 4% έμμεσα μέσω του ΙΚΑ.

Σημειώνεται ότι η βασική μέτοχος του ΟΤΕ, η Deutsche Telekom διέθετε δικαίωμα πρώτης άρνησης, που σημαίνει ότι είχε δικαίωμα να αποκτήσει το 5% του ΟΤΕ στην αξία της υψηλότερης προσφοράς που θα μπορούσε να υποβληθεί στον προκηρυχθέντα διαγωνισμό, ο οποίος ήταν άκαρπος.

Η ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε την ολοκλήρωση της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διάθεση του 5% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ, το οποίο αντιστοιχεί σε 24.507.520 κοινές ονομαστικές μετοχές, κατόπιν μη υποβολής προσφοράς κατά την καταληκτική ημερομηνία της 15ης Μαρτίου 2018, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αποφάσισε, ενόψει της διάθεσης των ως άνω μετοχών με διαδικασία βιβλίου προσφορών, την αποστολή στη Deutsche Telekom AG ειδοποίησης, με την οποία την προσκαλεί να ασκήσει εντός 30 εργασίμων ημερών το δικαίωμα πρώτης άρνησης, σύμφωνα με τους όρους 8.4 και 8.6 της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG, στην οποία έχει προσχωρήσει το ΤΑΙΠΕΔ.

Η σχετική ειδοποίηση απεστάλη στη Deutsche Telekom AG σήμερα.