Βελτιωμένη ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες διαπιστώνει η ΕΚΤ - Free Sunday
Βελτιωμένη ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες διαπιστώνει η ΕΚΤ

Βελτιωμένη ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες διαπιστώνει η ΕΚΤ

Βελτιωμένη εμφανίζεται η ρευστότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος καθώς, χθες, 16 Μαΐου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στο αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος, για καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 12,2 δισεκ. ευρώ έως και την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018.

Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 2,5 δισεκ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές.