ΕΝΦΙΑ μέχρι το 2031 - Free Sunday
ΕΝΦΙΑ μέχρι το 2031

ΕΝΦΙΑ μέχρι το 2031

Αυτό προκύπτει από τις προβλέψεις των εσόδων του νέου αναπτυξιακού νόμου όπου προβλέπονται έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ 55,4 εκατ. ευρώ μέχρι το 2031.

Εκτός από τον ΕΝΦΙΑ ο νέος αναπτυξιακός νόμος περιλαμβάνει πρόβλεψη για έσοδα 301,2 εκατ. ευρώ από ξένες άμεσες επενδύσεις, 572,5 εκατ. ευρώ από τον ΦΠΑ και 522,1 εκατ. ευρώ από τις Ασφαλιστικές Εισφορές.

Ολόκληρη η έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθμισεων