Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμο 300.000 ευρώ στη Folli Follie - Free Sunday
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμο 300.000 ευρώ στη Folli Follie

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμο 300.000 ευρώ στη Folli Follie

Την επιβολή προστίμου 300.000 ευρώ στην εταιρεία FOLLI FOLLIE αποφάσισε σε συνεδρίαση του το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς , νωρίτερα σήμερα, με αφορμή την παράβαση των διατάξεων του του ν. 3556/2007 σχετικών με την παροχή ζητούμενων στοιχείων αναφορικά με ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το 2017.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 827η/18.9.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε: 

Την επιβολή προστίμου ύψους € 300.000 στην εταιρεία FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για παράβαση των διατάξεων του ν. 3556/2007 σχετικών με την παροχή ζητούμενων στοιχείων, πέραν αυτών που σχετίζονται με τα ταμειακά διαθέσιμα, που αφορούν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 2017.