ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε στο 24,9% η ανεργία το α’ τρίμηνο του 2016 - Free Sunday
ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε στο 24,9% η ανεργία το α’ τρίμηνο του 2016

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε στο 24,9% η ανεργία το α’ τρίμηνο του 2016

Στο 24,9% διαμορφώθηκε η ανεργία στο α΄ τρίμηνο του 2016 σε σχέση με το 24,4% του δ’ τριμήνου του 2015 όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Η απασχόληση μειώθηκε κατά 1,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αυξήθηκε κατά 2,9% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2015. Συγκεκριμένα, στο α΄ τρίμηνο του 2016 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.606.344 άτομα και των ανέργων σε 1.195.084.

Το ποσοστό ανεργίας ήταν 24,9%, έναντι 24,4% του προηγούμενου τριμήνου και 26,6% του αντίστοιχου τριμήνου 2015. Σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2015, όπου η ανεργία βρισκόταν στο 26,6%, η απασχόληση σημείωσε άνοδο κατά 2,9% ενώ ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 6,1% αλλά αυξήθηκε κατά 1,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με τα ποιοτικά στοιχεία, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (29,5%) είναι σημαντικά υψηλότερο από των ανδρών (21,2%). Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών (50,9%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 55,1%.

Η κατανομή της ανεργίας, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης, έχει ως εξής: το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους έχουν τελειώσει µμερικές τάξεις δημοτικού (46,2%). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή µμεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (11,3%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν µμισθωτή απασχόληση, το 12,0% αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 83,3% αναζητά πλήρη αλλά, στην ανάγκη, είναι διατεθειμένο να εργαστεί και µε µερική απασχόληση.

Τέλος, το 4,7% είτε αναζητά µερική απασχόληση είτε δεν ενδιαφέρεται αν θα βρει µερική ή πλήρη απασχόληση.

Ένα ποσοστό ανέργων (6,4%) απέρριψε, κατά τη διάρκεια του Α’ Τριµήνου του 2016, κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή:  

α) δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (30,3%), 
β) δεν εξυπηρετούσε το ωράριο εργασίας (22,7%), 
γ) δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές (15,8%).  

Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν ανέρχεται στο 21,1% του συνόλου των ανέργων ενώ οι µακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν από 12 µήνες και άνω εργασία, ανεξάρτητα από το αν έχουν εργαστεί στο παρελθόν), αποτελούν αντίστοιχα το 70,3%.

Το ποσοστό ανεργίας των ατόµων µε ξένη υπηκοότητα είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων (34,1% έναντι 24,2%). Επίσης, το 72,2% των ξένων υπηκόων είναι οικονοµικά ενεργό, ποσοστό σηµαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων, το οποίο είναι 51,0%.

Σε επίπεδο Περιφέρειας, το µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στη ∆υτική Μακεδονία µε 33,3%, και στη ∆υτική Ελλάδα µε 30,0%. Στον αντίποδα, το µικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Βόρειο Αιγαίο µε 18,5% και στις Ιόνιες Νήσους µε 19,6%

Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ.