Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τη σύμβαση για το Ελληνικό - Free Sunday
Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τη σύμβαση για το Ελληνικό

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τη σύμβαση για το Ελληνικό

Υπενθυμίζεται ότι το τίμημα για το Ελληνικό είναι 915 εκατ. ευρώ, ενώ οι τροποποιήσεις που προβλέπονται στο νέο μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνουν έργα ύψους 915 εκατ. ευρώ, που δεσμεύεται να υλοποιήσει η Lamda Development όπως συγκοινωνιακές υποδομές, έργα διαχείρισης απορριμμάτων, αλλά η καταβολή του 51% του τιμήματος μέχρι το 2018 αντί του 2022 που αρχικώς είχε συμφωνηθεί.