ΣΕΒ: Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει με αργούς ρυθμούς - Free Sunday
ΣΕΒ: Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει με αργούς ρυθμούς

ΣΕΒ: Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει με αργούς ρυθμούς

Παρά το δυναμισμό των εξαγωγών και την ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης η ελληνική οικονομία δεν έχει ακόμη εισέλθει σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης. Αυτό επισημαίνει ο ΣΕΒ στο μηνιαίο δελτίο του για την οικονομία. 

Επικαλούμενος τα προσωρινά στοιχεία για το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου 2018, ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι η ελληνική οικονομία ανακάμπτει σταδιακά, με αργούς ρυθμούς,  Οι επενδύσεις αυξάνονται, αν και τα στοιχεία αποτυπώνουν μικτή εικόνα, η οποία αποδίδεται αφενός στο 9μηνο του έτους στις μεταβολές των εισαγωγών πλοίων και αφετέρου ειδικά στο τρίτο τρίμηνο στην ολοκλήρωση μεγάλων κατασκευαστικών έργων το 2017.

Υπενθυμίζεται ότι το ΑΕΠ αναπτύχθηκε 2,2% το τρίτο τρίμηνο του 2018, έναντι μεγέθυνσης 2,5% και 1,7% το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο αντίστοιχα και ρυθμών ανάπτυξης 1,5% το 2017. Η ανάπτυξη της οικονομίας το τρίτο τρίμηνο ήταν, όπως εξηγεί, αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των εξαγωγών αγαθών (+7,9%) και υπηρεσιών (+8,0%), καθώς και της περαιτέρω ενίσχυσης της ιδιωτικής κατανάλωσης (+0,7%) .

Αντίθετα, οι συνολικές επενδύσεις σε πάγια εμφανίζουν πτώση 23,2%, η οποία οφείλεται κυρίως στην επίδραση βάσης μετά τη μεγάλη αύξηση το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, ιδίως σε κατασκευές πλην κατοικιών (+26,1% στο σύνολο των επενδύσεων σε πάγια και +89,4% σε κατασκευές πλην κατοικιών).

Ταυτόχρονα, η εικόνα των επενδύσεων στις υπόλοιπες κατηγορίες παγίων είναι θετική (κατοικίες +20,8%, αγροτικά προϊόντα +5,7%, μεταφορικός εξοπλισμός +154,5%, εξοπλισμός ΤΠΕ +16,5% και μηχανήματα +18,4%). Την ίδια ώρα η δημόσια κατανάλωση μειώθηκε κατά -4,1%, επιπλέον μείωσης -0,6% και -4,3% το 1ο και το 2ο τρίμηνο του 2018 αντίστοιχα και -0,4% στο σύνολο του 2017, αποτυπώνοντας τις προσπάθειες επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων.

Από την πλευρά της προσφοράς, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία αυξήθηκε κατά +1,4% το 3ο  τρίμηνο του 2018, με όλους τους κλάδους να παρουσιάζουν θετικές μεταβολές, πλην των τραπεζών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων (-10%) και του κλάδου τεχνών και διασκέδασης (-3,1%), που εμφανίζουν απώλειες. 

Παρόμοια εικόνα σταθερής, αλλά ταυτόχρονα ισχνής, ανάκαμψης αποτυπώνεται και στους βραχυχρόνιους δείκτες. Πιο αναλυτικά:

  • Το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε ελαφρά τον Νοέμβριο του 2018 (στις 101,8 μονάδες, από 101 μονάδες τον προηγούμενο μήνα και 98,6 μονάδες τον Νοέμβριο του 2017), κυρίως λόγω της σημαντικής βελτίωσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, για 5ο συνεχόμενο μήνα (στις -35,8 μονάδες, από -38,3 μονάδες τον προηγούμενο μήνα και -53,8 μονάδες τον Νοέμβριο του 2017). 
  • Οι εξαγωγές αγαθών συνέχισαν να κινούνται σε θετικό έδαφος τον Οκτώβριο του 2018, παρά τις εντάσεις που σημειώνονται στο διεθνές εμπόριο, ενισχύοντας εκ νέου τη δυναμική τους, έπειτα από τη μικρή εξασθένιση που εμφάνισαν κατά τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, κατά το ίδιο διάστημα, το εμπορικό έλλειμμα εξαιρουμένων των πλοίων και των καυσίμων διαμορφώθηκε σε -€13,6 δισ. από -€12,8 δισ. το αντίστοιχο διάστημα το 2017 (+6,8%), καθώς οι αντίστοιχες εισαγωγές ενισχύονται με ανάλογο ρυθμό (+9,4% σε αξία και +9,8% σε όγκο).
  • Παράλληλα, οι εισπράξεις από υπηρεσίες ακολουθούν θετική πορεία τον Σεπτέμβριο του 2018 (+7% και +8,8% το διάστημα Ιαν – Σεπ 2018) κυρίως λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου μεταφορών, καθώς οι καθαρές εισπράξεις από θαλάσσιες μεταφορές αυξήθηκαν κατά +29%. 
  • Ο όγκος λιανικών πωλήσεων πλην καυσίμων ενισχύθηκε κατά +3,4% τον Σεπτέμβριο του 2018, έναντι μείωσης -0,9% τον Σεπτέμβριο του 2017, με τους επιμέρους δείκτες στις κυριότερες κατηγορίες καταστημάτων να παρουσιάζουν θετική μεταβολή. 
  • Η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα σημείωσε νέα αύξηση τον Σεπτέμβριο του 2018(+32,8% με βάση τον όγκο των νέων αδειών), παραμένοντας σε θετικό έδαφος για 6ο συνεχόμενο μήνα (+15,7% το διάστημα Ιαν – Σεπ 2018). 
  • Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε 18,6% τον Σεπτέμβριο του 2018, από 18,9% τον προηγούμενο μήνα και 20,8% τον Σεπτέμβριο του 2017.

Από την άλλη πλευρά:

  • Η παραγωγή στη μεταποίηση πλην πετρελαιοειδών υποχώρησε κατά -1,2% τον Οκτώβριο του 2018 (έναντι αύξησης +2,6% τον Οκτώβριο του 2017), ακολουθώντας την εξασθένιση των προσδοκιών στη βιομηχανία σε παγκόσμιο επίπεδο.
  • Τον Σεπτέμβριο του 2018, προστέθηκαν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές ιδιωτών προς το κράτος ύψους €1,4 δισ., με τις οι οφειλές που δημιουργήθηκαν εντός του 2018 να ανέρχονται πλέον σε 7,8 δισ. ευρώ. 
  • Οι κίνδυνοι που σχετίζονται κυρίως με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια δεν έχουν ακόμα απομακρυνθεί, καθώς παρά τη μείωση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, το ύψος τους παραμένει ιδιαίτερα υψηλό (47,8% του συνολικού χαρτοφυλακίου). 

«Οι παραπάνω εξελίξεις συνθέτουν μία μικτή εικόνα, η οποία συμπληρώνεται από τους κινδύνους που αναδύονται συνεχώς στην παγκόσμια οικονομία και σχετίζονται κυρίως με τις εντάσεις στο διεθνές εμπόριο. Η αυξανόμενη αβεβαιότητα στον υπόλοιπο κόσμο μπορεί να έχει επιπτώσεις στην αναιμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας» σημειώνει ο ΣΕΒ.

«Η πραγματικότητα αυτή απαιτεί η χώρα να εισέλθει σε μια πιο ισχυρή και δυναμική πορεία ανάπτυξης, με περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος αλλά και επενδύσεις που δημιουργούν απασχόληση και σταθερά εισοδήματα» συμπληρώνει.