Απαραίτητη η ένταξη εταιρειών franchise στα προγράμματα ΕΣΠΑ - Free Sunday
Απαραίτητη η ένταξη εταιρειών franchise στα προγράμματα ΕΣΠΑ

Απαραίτητη η ένταξη εταιρειών franchise στα προγράμματα ΕΣΠΑ

Την ανάγκη ένταξης των εταιρειών που αναπτύσσονται με το σύστημα franchise στα προγράμματα του ΕΣΠΑ επισημαίνει σε επιστολή του προς την κυβέρνηση ο πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, Βασίλης Κορκίδης.

Ειδικότερα, ο κ. Κορκίδης τονίζει το γεγονός ότι το franchise είναι ένας θεσμός με διαχρονική συνεισφορά στην επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη. Κι αυτό γιατί στηρίζει τη δημιουργία νέων και την ενδυνάμωση υφιστάμενων επιχειρήσεων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική δραστηριότητα, τόσο σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών όσο και σε ευρύτερο, εθνικό επίπεδο.

Σε μια εποχή όπου το μείζον ζητούμενο για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας, το franchise προσφέρει στις επιχειρήσεις ένα πολύτιμο εργαλείο. Τους παρέχει ένα όχημα για να διεισδύσουν σε νέες αγορές και να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό, με έναν τρόπο που απαιτεί λιγότερα κεφάλαια και χαρακτηρίζεται από περιορισμένο επιχειρηματικό κίνδυνο, ώστε αυτές να εξελιχθούν σε βιώσιμες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, η δυνατότητα αυτή έχει κρίσιμη σημασία σήμερα, που οι επιχειρήσεις έχουν μεν την ανάγκη να διευρύνουν τον ζωτικό τους χώρο εκτός Ελλάδας, αντιμετωπίζουν όμως τεράστιες δυσκολίες στο να αντλήσουν την απαιτούμενη χρηματοδότηση. Αντίστοιχα οφέλη, ωστόσο, παράγει και για τους franchisees, τους δικαιοδόχους, που είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Τους επιτρέπει να συνδεθούν με ένα οργανωμένο δίκτυο, να αποκτήσουν τεχνογνωσία και οργάνωση, να αξιοποιήσουν τη φήμη και το κύρος επώνυμων προϊόντων. Κατ’ επέκταση, ιδρύονται μέσα σε ένα πλαίσιο λειτουργίας το οποίο τους κατατάσσει στην επιχειρηματικότητα «ευκαιρίας» και όχι «ανάγκης».

Δεδομένου και του μεγέθους της αγοράς franchise στην Ελλάδα, αποτελεί «επιτακτική ανάγκη η απρόσκοπτη ένταξη των εν λόγω επιχειρήσεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ, καθώς η εξαίρεσή τους είναι άδικη και αντίθετη με τις αρχές της ίσης ευκαιρίας και του υγιούς ανταγωνισμού».

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η νέα Προγραμματική Περίοδος του ΕΣΠΑ 2021-2027 προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία για την πολύπλευρη στήριξη των εν λόγω επιχειρήσεων. Το ΠΕΣ Αττικής επισημαίνει μια σειρά από πεδία στα οποία μπορεί να υπάρξει έμπρακτη βοήθεια, ως ακολούθως:

• Στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση, μέσω σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων.

• Στην αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού, μέσω διά βίου (lifelong) κατάρτισης και εκπαίδευσης σε καίριους τομείς της σύγχρονης επιχειρηματικής δράσης.

• Στη βελτίωση της διαχείρισης πόρων.

• Στην υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων και στρατηγικών, μέσω προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων, που θα υποβοηθήσουν την επενδυτική δράση.

«Για το ΠΕΣ Αττικής, η έμπρακτη στήριξη της εγχώριας επιχειρηματικότητας αποτελεί μονόδρομο για τη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος στη μεταμνημονιακή περίοδο και, ιδιαίτερα, ενόψει της αβεβαιότητας που δημιουργείται λόγω των τριπλών εκλογών» επισημαίνει ο κ. Κορκίδης και συμπληρώνει ότι «η αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης ρευστότητας θα πρέπει να είναι κεντρική μέριμνα όλων. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε με γόνιμο τρόπο όλα τα εργαλεία τα οποία είναι στη διάθεσή μας».

Σημειώνεται ότι η επιστολή του κ. Κορκίδη εστάλη στον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Ι. Δραγασάκη, στον αναπληρωτή υπουργό Βιομηχανίας, κ. Στ. Πιτσιόρλα, στον υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Στ. Γιαννακίδη, και στον γενικό γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Δ. Αυλωνίτη.

Το κόστος

Το κόστος είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας που θα πρέπει κάποιος να λάβει σοβαρά υπόψη προτού ανοίξει ένα κατάστημα μέσω franchise. Στο κεφάλαιο αυτό συμπεριλαμβάνεται το αρχικό κόστος επένδυσης αλλά και το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης μέσα στα πρώτα 2-3 χρόνια.

Το αρχικό κόστος επένδυσης σε franchise συνήθως περιλαμβάνει:

• Κόστος αγοράς ή ενοικίασης καταστήματος

• Έπιπλα και εξοπλισμό καταστήματος

• Αποθέματα/στοκ προϊόντων

• Λειτουργικά έξοδα, όπως ρεύμα, νερό κ.ά.

• Άλλες προμήθειες

Ωστόσο, για τη διατήρηση και ανάπτυξη της επιχείρησης υπάρχουν κι άλλα λειτουργικά έξοδα που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως π.χ. μισθοί και διαφημιστικά έξοδα. Επίσης, σε αρχικό στάδιο, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να αποταθεί και σε τρίτους, όπως προμηθευτές, σχεδιαστές, διακοσμητές, ελεγκτές κ.ά.

Συνοπτικά, αν κάποιος αγοράσει μια επιχείρηση franchise, θα πρέπει να λάβει υπόψη:

• Το κόστος εύρεσης τοποθεσίας (μεσιτικά έξοδα και έξοδα έρευνας αγοράς, π.χ. συνεργασία με εταιρείες ερευνών και ειδικούς συμβούλους).

• Την πιθανή πληρωμή του «αέρα», τόσο από τον ιδιοκτήτη όσο και από τον ενοικιαστή, εάν πρόκειται για επιχείρηση λιανικού εμπορίου.

• Την πληρωμή εγγύησης. Τόσο ο ιδιοκτήτης του υποστατικού όσο και οι δημόσιες υπηρεσίες, όπως ΟΤΕ και ΔΕΗ, θα ζητήσουν την καταβολή εγγύησης.

• Τις εξοφλήσεις ελεύθερων επαγγελματιών: αμοιβές αρχιτέκτονα, πολιτικών μηχανικών, άλλων επαγγελματιών σε περίπτωση που το ακίνητο δεν είναι αδειοδοτημένο για τον τομέα όπου θα δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση.

• Κόστη ανακαίνισης/ανακατασκευής.

Επίσης, αν το κατάστημα είναι έτοιμο προς χρήση, θα πρέπει επίσης να υπολογίσετε τα ακόλουθα:

• Κόστος ασφάλισης

• Κόστος αποθέματος/στοκ

• Κόστη μηχανογράφησης

• Κόστη grand opening

• Κεφάλαιο κίνησης για τη λειτουργία και τα έξοδα της επιχείρησης μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια.