ΚΕΠΕ: Σημάδια βελτίωσης της ελληνικής οικονομίας - Free Sunday
ΚΕΠΕ: Σημάδια βελτίωσης της ελληνικής οικονομίας

ΚΕΠΕ: Σημάδια βελτίωσης της ελληνικής οικονομίας

«Η εικόνα βελτίωσης των συνθηκών στην ελληνική οικονομία συμβαδίζει με τις εκτιμήσεις που προκύπτουν στη βάση βραχυπρόθεσμων προβλέψεων, σύμφωνα με τις οποίες το ΑΕΠ της χώρας προβλέπεται να κινηθεί ανοδικά το δεύτερο εξάμηνο του 2016», αναφέρει το ΚΕΠΕ στην τετραμηνιαία έκδοσή του.

Όπως επίσης σημειώνεται, «στη θετική προοπτική, αναμένεται να συμβάλει μία ευνοϊκή εξέλιξη στα μεγέθη των επενδύσεων, ενώ προοδευτική εξισορρόπηση και πιθανόν μικρή βελτίωση προσδοκάται σε βραχυχρόνιο ορίζοντα και από την πλευρά της ιδιωτικής κατανάλωσης, παρά τις αρνητικές πιέσεις στα εισοδήματα ορισμένων νοικοκυριών».

Το ΚΕΠΕ τονίζει επίσης ότι δείχνουν να ευνοούνται οι εξαγωγές από τη βελτίωση του εγχώριου περιβάλλοντος και από εξωγενείς παράγοντες όπως είναι η ανάκαμψη των ναύλων της ποντοπόρου ναυτιλίας.