Ανοίγει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών στο δημόσιο - Free Sunday
Ανοίγει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών στο δημόσιο

Ανοίγει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών στο δημόσιο

Σήμερα αναμένεται να ανοίξει άμεσα η πύλη του Taxisnet (www.aade.gr) για να υποδεχθεί τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εφόσον δημοσιευθεί και επισήμως σε ΦΕΚ σήμερα η σχετική απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Αικ. Παπανάτσιου και του Διοικητου της ΑΑΔΕ Γ.Πιτσιλή, για τις 120 δόσεις.Η απόφαση προβλέπει ότι «στην περίπτωση που ο οφειλέτης εκ παραδρομής δεν έχει καταβάλει το ποσό επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταβολής δόσης ή, εν γένει, ποσά μικρού ύψους, δεν χάνεται η ρύθμιση , εφόσον καταβάλλει το ποσό κατόπιν της ενημέρωσής του από το αρμόδιο όργανο για την τήρηση των όρων της ρύθμισης και την απώλεια αυτής, εντός σαράντα πέντε (45) εργασίμων ημερών».

Τα «ποσά μικρού ύψους» δεν προσδιορίζονται αλλά το ίδιο θα ισχύει και «στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα η μη καταβολή δόσης ή μέρους δόσης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, αλλά αποτελεί ευθύνη τρίτου», δηλαδή σε λάθος της τράπεζας κλπ.

Προβλέπεται επίσης η εξαίρεση από τη ρύθμιση όσων τηρούσαν ως τώρα με συνέπεια τη ρύθμιση των 100 δόσεων -είτε εκείνης του 2014 είτε της επόμενης του 2015- καθώς και την ρύθμιση δόσεων μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού εφόσον οι ανωτέρω ρυθμίσεις απωλέσθηκαν μετά την 6η Μαΐου 2019.
Αν για κάποιον λόγο από τώρα κι στο εξής αυτοί οι οφειλέτες χάσουν την ρύθμιση που έχουν ήδη, δεν μπορούν να ξεκινήσουν νέα με τις 120 δόσεις.Η αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα ρύθμισης  με 120 δόσεις (βάσει του ν. 4611/2019) υποβάλλεται μέχρι και την 28η Ιουνίου 2019 ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.Εξαιρετικά και σε περίπτωση που υφίσταται τεχνικής αδυναμίας διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στην ΔΟΥ ή στο Τελωνείο που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

Αν η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλέτη, η υποβολή της γίνεται μόνο στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών Υπηρεσία.

Περίπου 3,5 εκατομμύρια χρωστούν κάτω από 3600 ευρώ και έτσι θα μπουν στη ρύθμιση με 30 ευρώ ελάχιστη δόση το μήνα. Δύο στους 3 οφειλέτες χρωστούν κάτω από 540 ευρώ, δηλαδή δικαιούνται μέχρι 18 δόσεις το πολύ.Επιπλέον, όσοι είχαν το 2017 (δηλώσεις 2018) εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ, υπόκεινται και σε εισοδηματικά κριτήρια που μπορεί να επαυξάνουν την ελάχιστη δόση των 30 ευρώ και, συνεπώς, περιορίζουν και άλλο τον μέγιστο αριθμό των δόσεων ο οποίος καθορίζεται με βάση ειδική κλίμακα, που ορίζει ελάχιστη δόση ανά τμήμα εισοδήματος ως εξής:• από 10.000,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ με συντελεστή 4%• από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ με συντελεστή 6%• από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ με συντελεστή 8%• από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ με συντελεστή 10%• από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ με συντελεστή 12%• από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ με συντελεστή 15%• από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ με συντελεστή 20%• πάνω από 100.000 ευρώ με συντελεστή 25%.Οι υντελεστές μειώνονται κατά 1 μονάδα εφόσον ο οφειλέτης έχει ένα παιδί, κατά 2 μονάδες εάν έχει δύο παιδιά και κατά 3 μονάδες από τρία παιδιά και άνω.
Ακόμα και με λιγότερες δόσεις πάντως, προβλέπεται 'κούρεμα" προσαυξήσεων που ξεκινά από 10% τουλάχιστον και φτάνει έως 100% για όσους εξοφλήσουν εφάπαξ.