Προεκλογική παράταση για τη ρύθμιση οφειλών σε εφορία - Free Sunday
Προεκλογική παράταση για τη ρύθμιση οφειλών σε εφορία

Προεκλογική παράταση για τη ρύθμιση οφειλών σε εφορία

Με μεγαλύτερη άνεση χρόνου θα μπορούν να υπαχθούν οι οφειλέτες της εφορίας στη νέα ρύθμιση οφειλών σε έως 120 δόσεις, μετά την παράταση για την υποβολή αιτήσεων έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η αρχική προθεσμία έληγε στις 28 Ιουνίου, δεδομένου όμως ότι στις 7 Ιουλίου θα στηθούν κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές, η κυβέρνηση αποφάσισε –στο πλαίσιο των προεκλογικών παροχών της– να δώσει μια τρίμηνη ανάσα, ώστε να υπάρχει και ευθυγράμμιση με τη ρύθμιση των 120 δόσεων για τα ασφαλιστικά ταμεία.

Όσον αφορά τις οφειλές στην εφορία, το ενδιαφέρον για την ένταξη στη σχετική ρύθμιση είναι αρκετά μεγάλο, καθώς η κρίση αλλά και η αύξηση φόρων και εισφορών τα τελευταία χρόνια οδήγησαν έναν μεγάλο αριθμό φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων σε αδυναμία να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων για ρύθμιση οφειλών προς την εφορία περισσότεροι από 45.000 οφειλέτες του Δημοσίου υπέβαλαν αίτηση για την αποπληρωμή των οφειλών τους σε 120 δόσεις. Αντιστοίχως, σε ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ υποβλήθηκαν περισσότερες από 36.000 αιτήσεις, μεταξύ των οποίων και περίπου 1.500 αιτήσεις από εν δυνάμει συνταξιούχους.

Η ρύθμιση για την εφορία

Όσοι φορολογούμενοι με οφειλές στην εφορία σκοπεύουν να ενταχθούν στις 120 δόσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι επαναρρυθμίζονται χρέη που είχαν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ευκαιρία επαναρρύθμισης χρέους προς την εφορία, η οποία παρέχεται μέσω της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων, σε χιλιάδες φορολογούμενους με εκκρεμότητες ληξιπρόθεσμων χρεών που ήδη έχουν ρυθμιστεί σε δόσεις.

Ο οφειλέτης μπορεί να μπει στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και να επιλέξει να εντάξει στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων όλες τις –ήδη ρυθμισμένες σε 12 έως 24 μηνιαίες δόσεις– οφειλές του στην εφορία που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Έτσι, μπορεί να επιμηκύνει τον χρόνο αποπληρωμής των συγκεκριμένων οφειλών του και μάλιστα με έκπτωση τουλάχιστον 10% επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που ήδη έχουν συσσωρευτεί.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με δύο παιδιά και ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ το έτος 2017, έχει υπόλοιπο ληξιπρόθεσμης οφειλής 3.000 ευρώ, το οποίο έχει ρυθμιστεί με την «πάγια ρύθμιση» των 12 δόσεων. Θα πρέπει να εξοφληθεί σε 9 εναπομείνασες μηνιαίες δόσεις των 333,33 ευρώ εκάστη. Εάν ο οφειλέτης ενταχθεί στη νέα ρύθμιση, θα μπορεί να εξοφλήσει το ποσό σε 60 μηνιαίες δόσεις των 50 ευρώ εκάστη. Έτσι, θα επιμηκύνει τον χρόνο εξόφλησης της οφειλής του κατά 51 μήνες, αυξάνοντας τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων από 9 σε 60, ενώ θα μειώσει δραματικά τη μηνιαία επιβάρυνση για τους επόμενους 9 μήνες (από τα 333,33 στα 50 ευρώ).

Τα 4 SOS

Οι οφειλέτες στην εφορία θα πρέπει να δώσουν προσοχή στα εξής τέσσερα σημεία:

1. Όταν υπάρχουν πληρωμές που δεν έχουν τακτοποιηθεί από τη ΔΟΥ, η ρύθμιση δεν προχωρά. Όταν υπάρχουν τα λεγόμενα ποσά «υπέρ είσπραξης», που προέρχονται από πληρωμές ρυθμίσεων και οφειλών, οι οποίες δεν έχουν «πέσει» στις οφειλές, η εφαρμογή εμφανίζει την ένδειξη «υπάρχει ασυμφωνία κατά την πίστωση των πληρωμών σας», η οποία τακτοποιείται στη ΔΟΥ προκειμένου να ενημερωθούν οι οφειλές σας.

2. Όταν υπάρχουν οφειλές σε δύο και πάνω εφορίες, θα πρέπει να γίνουν χωριστές ρυθμίσεις. Μέσω αυτής της διαδικασίας ο οφειλέτης θα βρεθεί με περισσότερες από μία ταυτότητες οφειλής.

3. Όταν ρυθμίζονται οφειλές που έχουν ενταχθεί σε πάγιες ρυθμίσεις των 12 δόσεων. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιλεγεί η επιλογή Γ., σύμφωνα με την οποία οι οφειλές ρυθμίζονται εθελοντικά.

4. Όταν υπάρχουν οφειλές που προέκυψαν από αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου που κοινοποιήθηκε στα τέλη του 2018.

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση οι οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από την 1η Ιανουαρίου του 2019.

Η ρύθμιση για τα ταμεία

Η ρύθμιση των 120 δόσεων στα ασφαλιστικά ταμεία υπολογίζεται ότι αφορά 1,3 εκατομμύρια ασφαλισμένους οφειλέτες και εργοδότες, ενώ υπενθυμίζεται ότι δεν έχει περιουσιακά ή εισοδηματικά κριτήρια.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για το μέγεθος των οφειλών τους, μαζί με τις προσαυξήσεις, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ και καταχωρίζοντας τους κωδικούς του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Ωστόσο, η ρύθμιση των 120 δόσεων χάνεται σε τέσσερις περιπτώσεις:

α) Αν δεν καταβληθεί ποσό που αντιστοιχεί σε 2 δόσεις της ρύθμισης.

β) Αν δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1η/1/2019.

γ) Αν δεν καταβληθούν εντός 3 μηνών από την άρση της αναστολής οι οφειλές που κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση τελούσαν σε αναστολή είσπραξης και δεν υπήχθησαν, με επιλογή του οφειλέτη, στη ρύθμιση.

δ) Αν δεν καταβληθεί το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης.