Μονόδρομος η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής - Free Sunday

Free Sunday skin left

Free Sunday skin left

Μονόδρομος η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
Μέσα στο 2019 η Τράπεζα Πειραιώς έχει χρηματοδοτήσει περίπου το 26% της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ και συνεργάζεται στενά με εθνικούς και διεθνείς φορείς, όπως η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (πρώην ΕΤΕΑΝ), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF)

Μονόδρομος η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Κλιματική αλλαγή. Αδράνεια ή αντιμετώπιση; Το τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό κόστος σε όλο τον πλανήτη οδηγεί στη μία και μοναδική λύση της αντιμετώπισης του προβλήματος.

Η διεθνής επιστημονική κοινότητα συνηγορεί υπέρ αυτού λαμβάνοντας υπόψη τις μελέτες βάσει των οποίων η αδράνεια μεταφράζεται σε μείωση του παγκόσμιου ΑΕΠ από 5% έως και 20%, ενώ η αντιμετώπισή της κοστίζει μόλις 1% με 2%. Η επίσημη έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος εκτιμά το μακροχρόνιο κόστος για τη χώρα μας από την κλιματική αλλαγή στα 700 δισ. ευρώ, ποσό διπλάσιο από το δημόσιο χρέος!

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει έναν στόχο για συμμετοχή κατά τουλάχιστον 27% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στη συνολική κατανάλωση ενέργειας με ορίζοντα το 2030 και έναν αντίστοιχο στόχο για την εξοικονόμηση ενέργειας. Με δεδομένη, όμως, τη σημαντική μείωση του κόστους ορισμένων τεχνολογιών, όπως τα φωτοβολταϊκά, αυτή την περίοδο η Ευρωπαϊκή Ένωση επανεξετάζει τους στόχους, ώστε να αυξηθεί το μερίδιο των ΑΠΕ. Πρόσφατη πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει έναν ελάχιστο στόχο 35% συμμετοχής των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας έως το 2030.

Οι σχεδιασμοί αυτοί και οι νέες αναγκαιότητες που έχουν προκύψει καθιστούν τις επενδύσεις σε πράσινη ενέργεια ένα πεδίο με τεράστιες προοπτικές. Η Τράπεζα Πειραιώς υποστηρίζει με συνέπεια τις επενδυτικές πρωτοβουλίες στον τομέα της «πράσινης» ενέργειας, παρέχοντας σειρά εξειδικευμένων τραπεζικών προϊόντων, που εξυπηρετούν όσους επιθυμούν να επενδύσουν στην καθαρή ενέργεια ή ακόμη να βελτιώσουν το ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα της κατοικίας ή της επιχείρησής τους. Η Τράπεζα χρηματοδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση επαγγελματικών χώρων, για τον εκσυγχρονισμό ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και την υλοποίηση σχετικών παρεμβάσεων εξοικονόμησης σε μικρές επιχειρήσεις. Για τον εκσυγχρονισμό, δε, των υφιστάμενων εγκαταστάσεων σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς επίσης και για τη δημιουργία νέων projects, σχεδιάζει εξειδικευμένες λύσεις, που να ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των επενδύσεων.

Ενέργεια με χαμηλό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Η «αυτοπαραγωγή» ηλεκτρικής ενέργειας ή Net Metering αποτελεί σήμερα μια σημαντική εναλλακτική λύση για επιχειρήσεις και νοικοκυριά που επιδιώκουν να μειώσουν τις δαπάνες τους για ηλεκτρινό ρεύμα και μάλιστα ανεξάρτητα από τον πάροχο που έχουν επιλέξει. Το Net Metering προϋποθέτει φωτοβολταϊκό σύστημα εγκατεστημένο στην κατοικία ή στην επιχείρηση και δίνει τη δυνατότητα συμψηφισμού του παραγόμενου ρεύματος με την κατανάλωση, σε ετήσια βάση, ενώ δίνει και τη δυνατότητα έμμεσης αποθήκευσης της περίσσιας «πράσινης» ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Για παράδειγμα, για μια μέση κατοικία αρκεί συνήθως ένα φωτοβολταϊκό σύστημα της τάξης των 3 κιλοβάτ (kWp) για να καλύψει το σύνολο των ετήσιων αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό απαιτεί χώρο περίπου 20 τ.μ. (για κεκλιμένες στέγες) ή 45 τ.μ. (για επίπεδες ταράτσες).

Η Τράπεζα Πειραιώς, υποστηρίζοντας τις νέες αυτές δυνατότητες, προσφέρει συγκεκριμένες χρηματοδοτικές λύσεις και εξειδικευμένα προϊόντα με ευνοϊκή τιμολόγηση και ευέλικτες διαδικασίες, κάτω από την ομπρέλα του Green Banking, για παρεμβάσεις/επισκευές στο κέλυφος των κτιρίων, εγκατάσταση εξειδικευμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ενεργειακή αναβάθμιση, για προμήθεια πράσινων οικοσυσκευών, καθώς και πράσινων μέσων μεταφοράς.

Η υποστήριξη της Τράπεζας, άλλωστε, αναδείχθηκε και από το υψηλό ποσοστό των ωφελούμενων που επέλεξαν την Τράπεζα Πειραιώς και για τη διαχείριση των αιτήσεών τους στα προγράμματα «Εξοικονομώ» από το 2011, με τελευταίο το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ» Α΄ κύκλος, με μερίδιο αγοράς της τάξης του 45% στο σύνολο των αιτήσεων του προγράμματος.