Συνάντηση της BusinessEurope με ευρωβουλευτές στις Βρυξέλλες - Free Sunday
Συνάντηση της BusinessEurope με ευρωβουλευτές στις Βρυξέλλες
Pierre Gattaz, Πρόεδρος της BusinessEurope -Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος του ΣΕΒ -Othmar Karas, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου -Γιώργος Κύρτσος, Έλληνας Ευρωβουλευτής

Συνάντηση της BusinessEurope με ευρωβουλευτές στις Βρυξέλλες

Στις 13 Νοεμβρίου η BusinessEurope –η Ένωση των Βιομηχανικών και Εργοδοτικών Συνδέσμων της Ευρώπης που στην Ελλάδα εκπροσωπείται από τον ΣΕΒ - παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο τις θέσεις και προτάσεις  της ευρωπαϊκής επιχειρηματικής κοινότητας για την προγραμματική περίοδο 2019-2024.  

Στην συνάντηση παρευρέθηκαν 50 ευρωβουλευτές και 20 πρόεδροι εθνικών εργοδοτικών φορέων και συζήτησαν για τις προοπτικές συνεργασίας στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών  που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της οικονομίας, την ευημερία των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Με την ευκαιρία της επίσκεψής του στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Φέσσας παρέθεσε γεύμα εργασίας σε Έλληνες ευρωβουλευτές κατά τη διάρκεια του οποίου ανέφερε μεταξύ των άλλων και τα εξής: «σε μία περίοδο οικονομικής ρευστότητας στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, η αντιμετώπιση των προκλήσεων για τις επιχειρήσεις όπως, η μετάβαση στην 4η βιομηχανική επανάσταση, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η προάσπιση του διεθνούς εμπορίου, μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν δράσουμε συλλογικά και με στενή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα».