Σίριαλ η ρύθμιση των οφειλών - Free Sunday
Σίριαλ η ρύθμιση των οφειλών
Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στην ισχύουσα ρύθμιση των 12 δόσεων και εν συνεχεία να μεταπηδήσουν στην καινούργια.

Σίριαλ η ρύθμιση των οφειλών

Συνεχίζεται το σίριαλ με τη ρύθμιση των οφειλών στην εφορία σε 24 ή 48 δόσεις –ανάλογα με το είδος της οφειλής– και, όπως φαίνεται, θα γυριστούν ακόμη πολλά… επεισόδια. Αν και οι νομοθετικές διατάξεις ορίζουν ότι η ρύθμιση θα ισχύει από τις αρχές του 2020, η νέα ρύθμιση δεν αναμένεται να λάβει σάρκα και οστά πριν από τον Μάρτιο με Απρίλιο.

Ο λόγος; Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δεν είναι ακόμη έτοιμη να την ενεργοποιήσει, καθώς έχει καθυστερήσει η έκδοση της υπουργικής απόφασης με την οποία θα δίνονται οι απαραίτητες οδηγίες και θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες του νέου συστήματος. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η υφιστάμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα της πάγιας ρύθμισης είναι αδύνατο να προσαρμοστεί στους όρους και στις προϋποθέσεις της νέας ρύθμισης. Κατά συνέπεια, δημιουργείται από το μηδέν μια νέα ηλεκτρονική εφαρμογή, που σε επόμενο στάδιο θα αποτελέσει την κοινή πλατφόρμα για όλες τις ρυθμίσεις των οφειλών νοικοκυριών, επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Έτσι, οι φορολογούμενοι είναι αναγκασμένοι είτε να περιμένουν το πράσινο φως από την ΑΑΔΕ για τη λειτουργία της πλατφόρμας, ρισκάροντας με την επιβολή δεσμεύσεων και κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων, είτε να ενταχθούν στην ισχύουσα ρύθμιση των 12 δόσεων και εν συνεχεία να μεταπηδήσουν στην καινούργια.

Οι προϋποθέσεις

Ο μέγιστος αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται με εισοδηματικά κριτήρια και με την προέλευση της οφειλής. Συγκεκριμένα, οι τακτικές οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 24 δόσεις, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, ενώ οι έκτακτες μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 48 δόσεις, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.

Συγκεκριμένα, λαμβάνεται υπόψη:

• Ο μέσος όρος του συνολικού εισοδήματος του οφειλέτη (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν από την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση.

• Το συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο.

Το συνολικό εισόδημα πολλαπλασιάζεται τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή. Για εισόδημα:

• Από 0,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ με συντελεστή 4%.

• Από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ με συντελεστή 6%.

• Από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ με συντελεστή 8%.

• Από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ με συντελεστή 10%.

• Από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ με συντελεστή 12%.

• Από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ με συντελεστή 15%.

• Από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ με συντελεστή 20%.

• Πάνω από 100.000 ευρώ με συντελεστή 25%.

Η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης, ενώ οι επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι κάτω των 30 ευρώ.

Η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης θα έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 15%. Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όλες οι αρρύθμιστες οφειλές ακόμη και αν αφορούν προηγούμενα οικονομικά έτη, ακόμη και ο φόρος εισοδήματος και ο ΕΝΦΙΑ του 2019 που έμειναν απλήρωτοι.

Οι παγίδες

Ωστόσο, η νέα ρύθμιση για τις οφειλές στην εφορία κρύβει και κάποιες… παγίδες. Συγκεκριμένα, από τη μια πλευρά προβλέπει περισσότερες μηνιαίες δόσεις για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενώ από την άλλη έχει υψηλό επιτόκιο και δεν ξεμπλοκάρει δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Οι οφειλέτες του Δημοσίου θα εξακολουθούν και μετά την υπαγωγή τους στη ρύθμιση αυτή να είναι εκτεθειμένοι σε κατασχέσεις καταθέσεων, εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων, αλλά και σε δεσμεύσεις χρηματικών ποσών που προέρχονται από πωλήσεις ακινήτων τους.

Επίσης, προκειμένου να καθοριστούν ο αριθμός και τα ποσά των μηνιαίων δόσεων που δικαιούται κάθε οφειλέτης-φυσικό πρόσωπο για να ρυθμίσει κάποιο έκτακτο χρέος του, θα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό πραγματικό δηλωθέν εισόδημά του. Ενδεχομένως σε αυτή την περίπτωση ο οφειλέτης να μη φτάνει τον μέγιστο αριθμό των μηνιαίων δόσεων που θα ήθελε για δική του διευκόλυνση.

Ακριβά θα το πληρώσει όποιος οφειλέτης του Δημοσίου σταματήσει να πληρώνει τις δόσεις για την εξόφληση του χρέους του (τακτική ή έκτακτη οφειλή). Σε αυτή την περίπτωση, για να μπορέσει να επανενταχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει να πληρώσει διπλή προκαταβολή, θα αφαιρεθούν οι δόσεις στις οποίες ήταν συνεπής, ενώ το επιτόκιο θα είναι προσαυξημένο κατά 1,5 μονάδες.

Τέλος, η ρύθμιση θα χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς,

β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός,

γ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους,

δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά,

ε) έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.