Ένα στα τρία νοικοκυριά αδυνατεί να πληρώσει λογαριασμούς - Free Sunday
Ένα στα τρία νοικοκυριά αδυνατεί να πληρώσει λογαριασμούς
Το ποσοστό αδυναμίας εμπρόθεσμης εξόφλησης σειράς λογαριασμών για βασικές υπηρεσίες εκτινάσσεται στο 48% για τις μονογονεϊκές οικογένειες, λόγω και του γεγονότος ότι η συγκεκριμένη μορφή νοικοκυριού στην Ελλάδα τυγχάνει πολύ χαμηλής προστασίας.

Ένα στα τρία νοικοκυριά αδυνατεί να πληρώσει λογαριασμούς

Ιδιαίτερα δύσκολη συνεχίζει να είναι η καθημερινότητα για τα ελληνικά νοικοκυριά, με σχεδόν ένα στα τρία να μην μπορεί να πληρώσει εγκαίρως τους λογαριασμούς του (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, θέρμανση).

Οι πιέσεις που δέχονται τα ελληνικά νοικοκυριά αποτυπώνονται σε όλες τις σχετικές έρευνες της Eurostat και ειδικά στα στοιχεία που αποκαλύπτουν ότι το ποσοστό των Ελλήνων σε κίνδυνο φτώχειας και αποκλεισμού είναι το τρίτο υψηλότερο στην Ε.Ε. των 28 κρατών-μελών (πάνω από 34%), μετά από εκείνο σε Βουλγαρία και Ρουμανία.

Επιπλέον, η Ελλάδα πετυχαίνει και μια αρνητική πρωτιά άκρως ενδεικτική για την καθημερινή πάλη μεγάλης μερίδας των πολιτών να αντεπεξέλθουν στα πάγια έξοδα. Συγκεκριμένα, η έρευνα της Eurostat έδειξε ότι το 2018 το 35,6% των ελληνικών νοικοκυριών δεν είχε τη δυνατότητα να πληρώσει τον λογαριασμό των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που παρατηρείται μεταξύ των 28 κρατών-μελών της Ε.Ε., ενώ την ίδια στιγμή είναι πολύ υψηλότερο και από το μέσο κοινοτικό ποσοστό, που είναι 6,6%.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για στοιχεία που αποδεικνύουν ότι υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη μέχρι την αποκατάσταση –σε μεγάλο βαθμό, αν όχι πλήρη– του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών στα προ κρίσης επίπεδα.

Μάλιστα, το ποσοστό αδυναμίας εμπρόθεσμης εξόφλησης σειράς λογαριασμών για βασικές υπηρεσίες εκτινάσσεται στο 48% για τις μονογονεϊκές οικογένειες, λόγω και του γεγονότος ότι η συγκεκριμένη μορφή νοικοκυριού στην Ελλάδα τυγχάνει πολύ χαμηλής προστασίας. Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο ποσοστό της Ε.Ε. διαμορφώνεται στο 13,8%.

Στην περίπτωση των νοικοκυριών με τρία παιδιά και άνω, το ποσοστό διαμορφώθηκε το 2018 σε 46,5% (11,1% στην Ε.Ε.), ενώ στην περίπτωση της τετραμελούς οικογένειας (ζευγάρι με δύο παιδιά) το αντίστοιχο ποσοστό ήταν το 2018 35,7% στην Ελλάδα και την ίδια ώρα στην Ε.Ε. μόλις 6,3%.

Στην περίπτωση των νοικοκυριών με ένα μέλος ηλικίας 65 ετών και άνω, το ποσοστό αδυναμίας εμπρόθεσμης πληρωμής των λογαριασμών ήταν το 2018 23,7% (έναντι μόλις 3,3% στην Ε.Ε.), ενώ στην κατηγορία των νοικοκυριών με δύο μέλη ηλικίας άνω των 65 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 22,7% (έναντι 2,6% στην Ε.Ε.).

Για την ιστορία επισημαίνεται ότι προ κρίσης το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο των νοικοκυριών στην Ελλάδα ήταν πολύ χαμηλότερο, κατά περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες, και είχε διαμορφωθεί το 2008 σε 15,9%. Στο υψηλότερο σημείο έφτασε το 2016, όταν το ποσοστό των νοικοκυριών που αδυνατούσαν να πληρώσουν εγκαίρως τους λογαριασμούς είχε εκτοξευτεί στο 42,2%.

Καλύτερη η Βουλγαρία

Εντύπωση, επίσης, προκαλεί το γεγονός ότι το 35,6% που παρουσιάζει η Ελλάδα είναι υψηλότερο σε σχέση με χώρες όπως η Βουλγαρία (30,1%), η Κροατία (17,5%) και η Ρουμανία (14,4%). Απέχει δε και από τις άλλες «μνημονιακές» χώρες, όπως η Κύπρος (12,2%), η Ιρλανδία (8,6%) και η Πορτογαλία (4,5%).

Στον αντίποδα, οι χώρες στις οποίες παρατηρήθηκαν τα χαμηλότερα ποσοστά επί του συνόλου των νοικοκυριών αδυναμίας έγκαιρης ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις πληρωμής των λογαριασμών ήταν η Ολλανδία (1,5%), η Τσεχία (2,1%) και η Σουηδία (2,2%).

Στα τέλη Φεβρουαρίου η ρύθμιση για χρέη

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θεωρείται δεδομένο ότι η νέα ρύθμιση για την εξόφληση οφειλών προς την εφορία σε 24-48 δόσεις θα προσελκύσει το ενδιαφέρον των πολιτών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η νέα ρύθμιση θα ενεργοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου, όταν και προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων ένταξης από τους οφειλέτες.

Στη νέα ρύθμιση θα μπορούν να μεταφερθούν και όσοι έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων μετά την 1η Νοεμβρίου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τον νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή για τη νέα πάγια ρύθμιση, οι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε έως 24 μηνιαίες δόσεις όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος, τον ΕΝΦΙΑ, τον ΦΠΑ και άλλους φόρους, όπως και τέλη στην εφορία ή στα τελωνεία που βεβαιώθηκαν εντός του 2019 αλλά κατά την 1η Νοεμβρίου 2019 δεν είχαν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.

Οι φορολογούμενοι αυτοί θα μπορούν να ρυθμίσουν τις συγκεκριμένες οφειλές χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια.

Επίσης, στη νέα ρύθμιση μπορούν να μπουν όλα τα παλαιά χρέη προς την εφορία που έχουν μείνει αρρύθμιστα. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα μπορούν να καταβάλουν τα χρέη τους έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις, εάν αυτά προέρχονται από φόρους εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ ή άλλους φόρους, ή έως και σε 48 μηνιαίες δόσεις, εάν τα εν λόγω χρέη προέρχονται από φόρους κληρονομιάς ή από φορολογικά ή τελωνειακά πρόστιμα.

Ο αριθμός των δόσεων για τις έκτακτες οφειλές που ρυθμίζονται σε έως και 48 δόσεις καθορίζεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

Ωστόσο, η ρύθμιση θα χάνεται αν:

  • Ο οφειλέτης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα δύο από τις δόσεις της ρύθμισης.
  • Καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης παραπάνω από έναν μήνα.
  • Δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους.
  • Δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά.
  • Έχει υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος, αλλά με ελλιπή ή αναληθή στοιχεία, προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.