Ποιοι τραπεζικοί λογαριασμοί ελέγχονται από την Εφορία - Free Sunday
Ποιοι τραπεζικοί λογαριασμοί ελέγχονται από την Εφορία
Eurokinissi

Ποιοι τραπεζικοί λογαριασμοί ελέγχονται από την Εφορία

Οι μεγαλοκαταθέτες, όσοι δηλώνουν διαφορετικά στοιχεία στη φορολογική τους δήλωση και στις τράπεζες, καθώς και όσοι παρουσιάζουν «ζωηρή κίνηση» τραπεζικών συναλλαγών, θα μπουν πρώτοι στο στόχαστρο της Εφορίας για ελέγχους σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σύμφωνα με το sofokleousin.gr, η πρώτη κατηγορία καταθετών που θα κληθούν για εξηγήσεις είναι οι φορολογούμενοι αναγράφουν στους κωδικούς του εντύπου Ε1 διαφορετικά στοιχεία από εκείνα που κοινοποιούνται στο Taxisnet από  τράπεζες και άλλοι φορείς.

Επίσης εκείνοι που οι καταθέσεις τους παρουσιάζουν «ζωηρή κίνηση».

Στις περιπτώσεις αυτές οι φορολογούμενοι θα καλούνται για εξηγήσεις, για έλεγχο και τον καταλογισμό προστίμων εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν καταθέσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα του 2019 ή προηγουμένων ετών.

Οι τράπεζες εξάλλου κοινοποιούν αυτόματα στην Εφορία στοιχεία για τους καταθέτες, τα οποία εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στις φορολογικές δηλώσεις.

Καταρχάς οι τράπεζες κοινοποιούν τα στοιχεία των συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών (χρεωστικών ή πιστωτικών) συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών ανάληψης σε ΑΤΜs.

Κοινοποιούν επίσης:

  • Το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos που απέκτησε το φυσικό πρόσωπο κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε, με τα στοιχεία των δικαιούχων/συνδικαιούχων, όπως όνομα επώνυμο, ΑΦΜ και ημερολογιακό έτος αναφοράς. 
  • Τα πλήρη στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών οι οποίοι εμφανίζουν ετήσια κίνηση μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ. Ως κίνηση λαμβάνεται το σύνολο των καθαρών πιστώσεων ή χρεώσεων, όποιο είναι μεγαλύτερο και όχι το άθροισμά τους.
  • Τους τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων με συνολική αξία χαρτοφυλακίου μεγαλύτερη των 200.000 ευρώ. Τα στοιχεία που αποστέλλονται αφορούν στοιχεία χαρτοφυλακίων κινητών αξιών φυσικών προσώπων, με ημερομηνία 31/12 τόσο εκάστου έτους αναφοράς, όσο και του αμέσως προηγουμένου, χρηματικής αξίας μεγαλύτερης από 200.000 ευρώ.
  • Τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται από φυσικά πρόσωπα για τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείωντακτικής λήξης, περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβληθέντων τόκων, τόκων υπερημερίας καθώς και λοιπών εξόδων ( πχ διαχείρισης).