ΕΛΠΕ: Κέρδη 185 εκατ. ευρώ το 2019 - Free Sunday
ΕΛΠΕ: Κέρδη 185 εκατ. ευρώ το 2019
Τα θετικά αποτελέσματα και οι βελτιωμένες προοπτικές των Ελληνικών Πετρελαίων οδηγούν σε πρόταση διανομής συνολικού μερίσματος ύψους 0,5 ευρώ ανά μετοχή.

ΕΛΠΕ: Κέρδη 185 εκατ. ευρώ το 2019

Ιδιαίτερα ικανοποιητικά είναι τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ) για το δ΄ τρίμηνο αλλά και για το σύνολο του 2019. Ειδικότερα, τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 118 εκατ. ευρώ στο δ΄ τρίμηνο και σε 572 εκατ. ευρώ στο σύνολο του έτους, ενώ τα αντίστοιχα καθαρά κέρδη για το 2019 διαμορφώθηκαν στα 185 εκατ. ευρώ.

Η βελτιωμένη λειτουργία του διυλιστηρίου μετά την επανεκκίνησή του, καθώς και οι καλύτερες επιδόσεις από τις υπόλοιπες επιχειρηματικές δραστηριότητες, αντιστάθμισαν την απώλεια κερδών λόγω της μειωμένης παραγωγής και πωλήσεων κατά το διάστημα της συντήρησης.

Στα αποτελέσματα καταγράφονται επίσης:

  • Ικανοποιητική κερδοφορία του κλάδου διύλισης, λόγω υψηλών επιδόσεων των διυλιστηρίων και εκμετάλλευσης ευκαιριών στην τιμολόγηση αργών στην περιοχή, παρά τη σημαντική υποχώρηση των ενδεικτικών περιθωρίων και τα προβλήματα στον εφοδιασμό αργού στην Ανατολική Ευρώπη και Μεσόγειο.
  • Αύξηση συνεισφοράς λιανικής εμπορίας και διατήρηση της κερδοφορίας των πετροχημικών σε υψηλά επίπεδα.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ, Ανδρέας Σιάμισιης, επισήμανε: «Το 2019 ήταν μια μεταβατική χρονιά για τον όμιλο, καθώς υπήρξαν μια σειρά από προκλήσεις και αλλαγές, τόσο σε επιχειρηματικό αλλά και σε οργανωτικό επίπεδο. Μέσα στους τελευταίους μήνες προχωρήσαμε σειρά πρωτοβουλιών που επιτρέπουν στον όμιλο να είναι πιο εστιασμένος στη στρατηγική μετασχηματισμού του».

Ο ίδιος ανέφερε ενδεικτικά τη συμφωνία με το ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση της συμμετοχή των ΕΛΠΕ στη ΔΕΠΑ, τη συμφωνία για την εξαγορά και κατασκευή του μεγαλύτερου πάρκου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα με τιμές χαμηλότερες από το τρέχον κόστος ενέργειας ανά MWh, καθώς και τον σχεδιασμό για ενδυνάμωση των εμπορικών δραστηριοτήτων του ομίλου στο εξωτερικό.

«Σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους, ο όμιλος κλήθηκε να διαχειριστεί, για πρώτη φορά εδώ και αρκετά χρόνια, μια σημαντική επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον προκλήσεων ανταποκριθήκαμε με μεγάλη επιτυχία, βελτιώνοντας τον ισολογισμό μας και διατηρώντας υψηλές αποδόσεις για τους μετόχους μας. Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η έκδοση του ευρωομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2%, το χαμηλότερο επίπεδο δανεισμού για τον όμιλο εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια, ανοίγοντας παράλληλα τη διεθνή αγορά ομολόγων για άλλες ελληνικές εταιρείες» δήλωσε ο κ. Σιάμισιης.

Νέα εποχή για τον όμιλο

Με βασικό πυλώνα της επιχειρηματικής στρατηγικής του την κατοχύρωση σημαντικού ρόλου στην ενεργειακή μετάβαση στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ο όμιλος στοχεύει στη μεγιστοποίηση των αποδόσεων στις βασικές του δραστηριότητες, καθώς και στην ανάπτυξη ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου στον ενεργειακό κλάδο, εστιάζοντας στους παρακάτω βασικούς άξονες:

  • Βελτίωση κύριων δραστηριοτήτων, μέσω αριστοποίησης λειτουργίας, ψηφιοποίησης και ενεργειακής βελτιστοποίησης.
  • Ανάπτυξη κύριων δραστηριοτήτων, με εκμετάλλευση ευκαιριών για μόχλευση παλαιότερων επενδύσεων για μεγιστοποίηση αξίας και ανάπτυξη της δραστηριότητας διεθνούς εμπορίας.
  • Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, με δημιουργία σημαντικής παρουσίας στον χώρο των ΑΠΕ και περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου ενέργειας και φυσικού αερίου.
  • Ασφαλής και προσαρμοσμένη πλήρως στα πιο σύγχρονα περιβαλλοντικά πρότυπα λειτουργία των μονάδων και περιβαλλοντικά φιλικές προδιαγραφές προϊόντων.
  • Βελτιστοποίηση της εταιρικής διακυβέρνησης.

Εξάλλου, στις 17 Φεβρουαρίου 2020 υπεγράφη συμφωνία για την εξαγορά χαρτοφυλακίου Φ/Β έργων συνολικής ισχύος 204 MW στην περιοχή της Κοζάνης, από τη γερμανική εταιρεία ανάπτυξης και κατασκευής ανανεώσιμων juwi. Το έργο, με την ολοκλήρωση της κατασκευής μέχρι το τέλος του 2021, θα αποτελεί το μεγαλύτερο πάρκο ανανεώσιμων στην Ελλάδα και θα συγκαταλέγεται στα πέντε μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά της Ευρώπης. Η συναλλαγή επιταχύνει την επίτευξη του στόχου για 300 MW εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ, νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

Αποτελέσματα ανά επιχειρηματική δραστηριότητα

Τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων ανήλθαν στα 76 εκατ. ευρώ (-39%) το δ΄ τρίμηνο του 2019. Η παραγωγή ανήλθε στους 3,2 εκατ. τόνους (-17%) και οι πωλήσεις σε 3,5 εκατ. τόνους (-15%), ενώ για το σύνολο του έτους στους 14,2 και 15,2 εκατ. τόνους αντίστοιχα.

Το συνολικό τελικό περιθώριο διύλισης ΕΛΠΕ ανήλθε στα 8,6 δολάρια ανά βαρέλι στο δ΄ τρίμηνο του 2019, υπεραποδίδοντας σημαντικά έναντι των ενδεικτικών περιθωρίων.

Στον κλάδο των πετροχημικών, τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν στα 20 εκατ. ευρώ (-9%) στο δ΄ τρίμηνο του 2019, καθώς οι λειτουργικές επιδόσεις και η αυξημένη καθετοποίηση με το διυλιστήριο Ασπροπύργου περιόρισαν την επίπτωση των χαμηλών διεθνών περιθωρίων πολυπροπυλενίου.

Στην εγχώρια εμπορία, η βελτίωση επιδόσεων στον κλάδο λιανικής και αεροπορικών καυσίμων οδήγησε τα Συγκρίσιμα EBITDA δ΄ τριμήνου στα 3 εκατ. ευρώ, με το 2019 στα 49 εκατ. ευρώ (+14%).

Στη διεθνή εμπορία, η καλύτερη λειτουργία και η αριστοποίηση εφοδιασμού είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του Συγκρίσιμου EBITDA δ΄ τριμήνου στα 15 εκατ. ευρώ (+44%), οδηγώντας το αντίστοιχο αποτέλεσμα για το 2019 στα 56 εκατ. ευρώ (+11%).

Τέλος, η συνεισφορά της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών στα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του ομίλου για το 2019 ανήλθε στα 21 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκε στα 20 εκατ. ευρώ για το 2019, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με πέρυσι.