Οι τράπεζες στη μάχη κατά του κορονοϊού - Free Sunday
Οι τράπεζες στη μάχη κατά του κορονοϊού
Τα νέα δάνεια, που καλύπτονται από την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας, θα συναφθούν και θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Οι τράπεζες στη μάχη κατά του κορονοϊού

Τη δυνατότητα να επιλέξουν μέσα από μια πληθώρα επιλογών το εργαλείο που ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες τους έχουν πλέον οι ελληνικές επιχειρήσεις. Οι τράπεζες ενώνουν τις δυνάμεις τους με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), προσφέροντας χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να παράσχουν κεφάλαιο κίνησης στις επιχειρήσεις που χρειάζονται στήριξη εν μέσω της κρίσης που πυροδότησε η πανδημία του κορονοϊού. Στόχος, η στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ο περιορισμός της ανεργίας, κατά συνέπεια η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Τα νέα δάνεια, που καλύπτονται από την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας, θα συναφθούν και θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020. Αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων για κεφάλαιο κίνησης που θα έχουν διάρκεια έως πέντε έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.

Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης για το 2019 ή το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019. Το επιτόκιο των δανείων μπορεί να συμφωνηθεί κυμαινόμενο ή σταθερό και θα εξαρτηθεί από την τιμολογιακή πολιτική της κάθε τράπεζας.

Αιτήσεις για το εν λόγω πρόγραμμα γίνονται στο www.ependyseis.gr/mis, επιλέγοντας την τράπεζα που επιθυμεί ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος. Ειδικότερα, οι 13 συνεργαζόμενες τράπεζες στις οποίες μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις είναι: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Attica Bank, Optima Bank, Procredit Bank, Συν. Τράπεζα Ηπείρου, Παγκρήτια Συν. Τράπεζα, Συν. Τράπεζα Θεσσαλίας, Συν. Τράπεζα Καρδίτσας, Συν. Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, Συν. Τράπεζα Χανίων.

Η FS σάς παρουσιάζει μερικές από τις επιλογές που προσφέρουν κάποιες από τις μεγαλύτερες τράπεζες που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα.

«Εγγύηση για το μέλλον»

Η Εθνική Τράπεζα, συνεχίζοντας να στηρίζει έμπρακτα την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, σχεδίασε και προσφέρει το πρόγραμμα «Εγγύηση για το μέλλον», μια σειρά χρηματοδοτικών λύσεων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και των αυξημένων αναγκών τους.

Σε συνεργασία με την ΕΑΤ, προχωρά στην παροχή δανείων σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητάς τους μετά την επιδημική κρίση του Covid-19.

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος η Εθνική Τράπεζα παρέχει:

  • Έγκριση μέσα σε 48 ώρες.
  • Άμεση χρηματοδότηση με προνομιακό επιτόκιο.
  • Με την εγγύηση του Ταμείου σε ποσοστό 80%, συνολικής διάρκειας έως πέντε ετών και ποσού το οποίο δύναται να φτάσει ή κατόπιν αξιολόγησης τεκμηριωμένου σχεδίου αναγκών να ξεπεράσει το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών ή το διπλάσιο του μισθολογικού κόστους των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

Όπως δήλωσε πρόσφατα και ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Παύλος Μυλωνάς, η Εθνική Τράπεζα αναμένεται να στηρίξει τις επιχειρήσεις με νέες χρηματοδοτήσεις 3,5 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2020. Απαριθμώντας τα μέτρα που έχει λάβει η τράπεζα για τη στήριξη της οικονομίας, ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε:

  • στις αναστολές δόσεων για 2.000 επιχειρήσεις με δάνεια 2 δισ. ευρώ,
  • στις αναστολές δόσεων για 28.000 πελάτες με στεγαστικά δάνεια 1,5 δισ. ευρώ,
  • στη χρηματοδότηση 2.500 επιχειρήσεων μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ (αντιστοιχεί στο 24% του αριθμού των ενταγμένων επιχειρήσεων), με έμφαση στις μικρές επιχειρήσεις, που είναι οι πιο ευάλωτες,
  • στην έγκριση δανείων ύψους 800 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας.

Στη… μάχη και η Eurobank

Στον αγώνα για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας «κατεβαίνει» και η Eurobank, αξιοποιώντας κάθε μέτρο και δυνατότητα για την ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε να ομαλοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν η οικονομική δραστηριότητα και να στηριχτεί η απασχόληση.

Σε συνεργασία με την ΕΑΤ, η Eurobank συμμετέχει στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 για τη χορήγηση νέων δανείων σε κεφάλαια κίνησης ύψους περίπου 800 εκατ. ευρώ, καλυπτόμενων από την εγγύηση της ΕΑΤ.

Έχοντας ήδη σχεδιάσει και υλοποιήσει όλες τις προαπαιτούμενες ενέργειες, η Eurobank είναι σε θέση να ολοκληρώσει από την πλευρά της την εγκριτική διαδικασία εντός τριών ημερών υπό την προϋπόθεση υποβολής πλήρους φακέλου και με την έγκριση και της ΕΑΤ να εκταμιεύσει ταχύτατα το εγκεκριμένο ποσό του δανείου.

Σημειώνεται ότι για την εκταμίευση των νέων δανείων, που θα διατεθούν σε επιχειρηματικούς πελάτες στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας, η Eurobank θα λάβει τις απολύτως αναγκαίες εξασφαλίσεις, με ανώτατο ποσοστό για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις 40% επί του ποσού της χρηματοδότησης όπου αυτό απαιτείται, ενώ για 9 στα 10 νέα δάνεια δεν θα απαιτηθεί προσημείωση. Στόχος είναι να ενισχύσει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων με κεφάλαιο κίνησης, διασφαλίζοντας παράλληλα και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου της.

Παρούσα και η Τράπεζα Πειραιώς

Στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 συμμετέχει και η Τράπεζα Πειραιώς, με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας μέσω της χορήγησης δανείων κεφαλαίου κίνησης αξιοποιώντας την παρεχόμενη εγγύηση της ΕΑΤ.

Μέσω του προγράμματος, που θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την επανεκκίνηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, η Τράπεζα Πειραιώς θα χρηματοδοτήσει μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε όλους σχεδόν τους οικονομικούς κλάδους. Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετάσχουν και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της παραγωγής αγροτικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.