Πράσινο φως για χιλιάδες δάνεια από τις τράπεζες - Free Sunday
Πράσινο φως για χιλιάδες δάνεια από τις τράπεζες
Ο μέσος όρος των αιτημάτων για δάνεια που εγκρίνει κάθε τράπεζα υπερβαίνει, σε εβδομαδιαία βάση, τα 1.000.

Πράσινο φως για χιλιάδες δάνεια από τις τράπεζες

Η στήριξη των προβληματικών επιχειρήσεων αλλά κι εκείνων που δέχτηκαν μεγάλο πλήγμα από τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα για τη μη διασπορά του κορονοϊού είναι από τους βασικούς στόχους της κυβέρνησης, ώστε αφενός να μπει ένα ανάχωμα στην αύξηση της ανεργίας και αφετέρου η «υπόσχεση» για απογείωση της οικονομίας το 2021 να λάβει σάρκα και οστά. Στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν καθημερινά όλους τους οικονομικούς δείκτες, συγκεντρώνουν στοιχεία για την αγορά εργασίας και αξιολογούν την πορεία και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί.

Κρατικό δάνειο

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από το υπουργείο Οικονομικών, μετά τις 10 Ιουλίου αναμένεται να αρχίσει η πληρωμή των δικαιούχων για τη δεύτερη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι οι δικαιούχοι θα είναι έως 100.000 από τη δεξαμενή των περίπου 139.021 που είχαν υποβάλει αίτηση για τα δάνεια με ευνοϊκούς όρους του Δημοσίου, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί θα ανέρχεται σε 1-1,1 δισ. ευρώ, ενώ στην πρώτη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής εντάχθηκαν 51.500 επιχειρήσεις, στις οποίες πιστώθηκαν ποσά συνολικού ύψους 580 εκατ. ευρώ.

Ο σχεδιασμός προβλέπει να υπάρξει και μια τρίτη φάση, από την οποία θα επωφεληθούν κυρίως οι εποχικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν πάνω από το 50% του τζίρου τους κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου.

Βροχή… δανείων από τράπεζες

Εν τω μεταξύ, το πρώτο τρίμηνο του 2020 οι τράπεζες διοχέτευσαν στις επιχειρήσεις νέα δάνεια, ύψους 3 δισ. ευρώ. Οι εκτιμήσεις των τραπεζών ανεβάζουν το ύψος της ρευστότητας που θα διοχετευτεί στην οικονομία το 2020 στα 17 δισ. ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ύστερα από μια μακρά περίοδο μείωσης των υπολοίπων δανείων προς τις επιχειρήσεις και τη σταθεροποίηση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης σε οριακά θετικό έδαφος το 2019, το 2020 καταγράφεται πλήρης αντιστροφή της εικόνας. Μάλιστα, η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς από τον Ιούλιο θα αρχίσει ουσιαστικά η ροή εκταμιεύσεων για τα δάνεια που δόθηκαν μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, που προσεγγίζουν τα 2 δισ. ευρώ.

Πάνω από 7 δισ. ευρώ είναι επίσης τα δάνεια που θα δοθούν μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας και τα οποία, με βάση τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με τις τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να διοχετευτούν αυστηρά έως τα τέλη του 2020. Μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, που ολοκληρώθηκε, έχουν εγκριθεί 10.150 δάνεια, ενώ άλλες 3.300 αιτήσεις έχουν εγκριθεί ήδη μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας, που μετράει λιγότερο από τρεις εβδομάδες λειτουργίας.

Ενδεικτικό της κινητοποίησης που παρατηρείται είναι ότι ο μέσος όρος των αιτημάτων που εγκρίνει κάθε τράπεζα την εβδομάδα ξεπερνάει τα 1.000. «Οι εγκριτικές διαδικασίες των τραπεζών τρέχουν με πυρετώδεις ρυθμούς, ώστε η ρευστότητα να φτάσει στους δικαιούχους, που πληρούν τα πιστοδοτικά κριτήρια» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον και για το πρόγραμμα εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), που ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου και προβλέπει κρατική εγγύηση για το 80% κάθε δανείου, παράγοντας καθοριστικός για την έγκριση και διαμόρφωση του επιτοκίου. Το ύψος του ποσού δανείου που θα μπορούν να χορηγήσουν οι τράπεζες με εγγύηση της ΕΑΤ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω, όποιο είναι μεγαλύτερο:

1. Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας.

2. Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019.

3. Μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για τη μικρομεσαία επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για μεγάλη επιχείρηση.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές, κεφάλαιο κίνησης από το Ταμείο Εγγυοδοσίας και την ΕΑΤ μπορούν να λάβουν και οι προβληματικές εταιρείες, που μέχρι τώρα αποκλείονταν. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, δηλαδή τους κανόνες βάσει των οποίων δανειοδοτούνται οι επιχειρήσεις με εγγύηση του Δημοσίου, ανοίγοντας τον δρόμο και για τη χρηματοδότηση προβληματικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα προβλέπεται:

  • Για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών και/ή σύνολο του ετήσιου ισολογισμού μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ, ο έλεγχος της προβληματικής στις 31/12/2019 περιορίζεται πλέον στην υποχρέωση η επιχείρηση να μην έχει υπαχθεί σε πτωχευτική διαδικασία ή παύση πληρωμών. Αίρεται, δηλαδή, η προϋπόθεση να μην έχουν χάσει το μισό του μετοχικού τους κεφαλαίου.
  • Για επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους που ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, έπειτα από σχετικό ερώτημα που υπέβαλε στην Ε.Ε. το υπουργείο Ανάπτυξης, διευκρινίστηκε ότι μπορούν να δανειοδοτηθούν, εφόσον προβούν σε διορθωτικές ενέργειες πριν από την υποβολή αιτήματος προς ενίσχυση.