Η πανδημία έπληξε τις ελληνικές εξαγωγές - Free Sunday
Η πανδημία έπληξε τις ελληνικές εξαγωγές
Τον Μάιο παρατηρήθηκε κάθετη πτώση των εξαγωγών στα 2,065 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 32,7%, ωστόσο αισθητά μειωμένες ήταν και οι εισαγωγές.

Η πανδημία έπληξε τις ελληνικές εξαγωγές

Η πανδημία του κορονοϊού και τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα δεν έχουν αφήσει σημάδια μόνο στον ελληνικό τουρισμό. Σημαντικό πρόβλημα εντοπίζεται και στις εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων, που εξακολουθούν να ταλανίζονται από την πανδημία.

Κι αυτό γιατί τα περισσότερα ελληνικά προϊόντα κατευθύνονται σε χώρες που επέβαλαν lockdown ως μέτρο για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Μάλιστα, οι επιπτώσεις της πανδημίας έγιναν ακόμα πιο αισθητές τον Μάιο σε σχέση με τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές εξαγωγές μειώθηκαν τον Μάιο κατά 32,7%. Στον αντίποδα, θετικό στοιχείο αποτελεί η σημαντική μείωση που εμφάνισαν κατά το ίδιο διάστημα οι εισαγωγές (-39%), αλλά και το εμπορικό έλλειμμα, που συρρικνώθηκε κατά 47,7%. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελεί και η άνοδος που κατέγραψαν οι εξαγωγές στις κατηγορίες των Χημικών (+20,3%) και των Λαδιών (+11,1%) τον Μάιο του 2020.

Κατά συνέπεια, είναι έκδηλη η ανάγκη ενδυνάμωσης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυθούν οι εξαγωγές.

Από την πλευρά του, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων επισημαίνει ότι η πανδημία μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με επίκεντρο την ανασυγκρότηση της εγχώριας παραγωγής και την ενίσχυση των εξαγωγών.

Η πτώση σε… ευρώ

Πιο αναλυτικά, οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον Μάιο του 2020 σημείωσαν μεγάλη πτώση, κατά περίπου 1 δισ. ευρώ, και διαμορφώθηκαν στα 2,07 δισ. ευρώ από 3,07 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Πτωτικά κινήθηκαν και οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή, καθώς υποχώρησαν κατά 257,4 εκατ. ευρώ και έφτασαν στα 1,77 δισ. ευρώ από 2,03 δισ. ευρώ.

Πολύ μεγάλη μείωση κατέγραψαν και οι εισαγωγές τον Μάιο του 2020, καθώς υποχώρησαν κατά 2,06 δισ. ευρώ ή κατά 39% και ανήλθαν σε 3,23 δισ. ευρώ έναντι 5,29 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα του έτους 2019.

Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 2,8 δισ. ευρώ από 3,79 δισ. ευρώ, δηλαδή μειώθηκαν κατά 992,9 εκατ. ευρώ ή κατά 26,2%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε τον Μάιο του 2020 κατά 1,06 δισ. ευρώ, ή κατά 47,7%, στα -1,16 δισ. ευρώ από -2,22 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα -1,03 δισ. ευρώ από -1,76 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 735,5 εκατ. ευρώ ή κατά 41,8%.

Η μεγάλη μείωση των εξαγωγών και κατά τον Μάιο, σε συνδυασμό με την πτωτική πορεία των προηγούμενων τριών μηνών, οδήγησε σε σημαντική μείωση τις εξαγωγές της χώρας για το πρώτο πεντάμηνο του 2020. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές συνολικά το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου μειώθηκαν κατά 1,89 δισ. ευρώ ή κατά 13,5% και ανήλθαν σε 12,17 δισ. ευρώ από 14,06 δισ. ευρώ. Αντίθετα, χωρίς τα πετρελαιοειδή οι εξαγωγές κινούνται πλέον με μικρή πτώση, στα 9,47 δισ. ευρώ από 9,63 δισ. ευρώ, δηλαδή μειωμένες κατά 159,2 εκατ. ευρώ ή κατά 1,7%.

Οι εισαγωγές στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2020 μειώθηκαν κατά περίπου 3,93 δισ. ευρώ ή κατά 16,7%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 19,62 δισ. ευρώ έναντι 23,54 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές μειώθηκαν στα 15,45 δισ. ευρώ από 17,17 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,72 δισ. ευρώ ή κατά 10%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο πρώτο πεντάμηνο του 2020 μειώθηκε κατά 2,03 δισ. ευρώ ή κατά 21,4%, στα -7,45 δισ. ευρώ από -9,49 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα -5,98 δισ. ευρώ από -7,54 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,56 δισ. ευρώ ή κατά 20,7%.

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Μάιο του 2020 φαίνεται σημαντική διαφοροποίηση σε κλάδους όπου ενισχύονται οι εξαγωγές –και συντελούν στη συγκράτηση της συνολικής πτώσης– και κλάδους όπου υποχωρούν σε μεγάλα ποσοστά.

Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι εξαγωγές των Χημικών (20,3%), κατηγορία που τον Μάιο βρέθηκε στη δεύτερη θέση εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων. Αξιοσημείωτη αύξηση καταγράφουν οι εξαγωγές της κατηγορίας «Λάδια» (11,1%), ενώ σημαντική –με δεδομένες τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν– είναι η σταθερότητα των εξαγωγών των Τροφίμων & Ζώων Ζώντων (-0,2%).

Όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι για τον Μάιο του 2020 καταγράφουν πτωτική πορεία. Οι εξαγωγές των Πετρελαιοειδών σχεδόν καταρρέουν (-71,3%), ενώ μεγάλες ποσοστιαίες μειώσεις των εξαγωγών καταγράφονται στους κλάδους των Πρώτων Υλών (-40,3%), των Διαφόρων Βιομηχανικών Προϊόντων (-35,7%), των Βιομηχανικών Προϊόντων (-28,3%), των Ποτών & Καπνού (-17,2%).

Μικρότερη μείωση των εξαγωγών καταγράφεται για την κατηγορία των Μηχανημάτων (-5,7%), ενώ πτωτικά κινούνται και οι –χαμηλές σε αξία– εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων (-15,4%).

Εξετάζοντας το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2020, σημαντική άνοδο καταγράφουν οι κλάδοι των Λαδιών (+43,6%), των Χημικών (+19,1%) και των Τροφίμων & Ζώων Ζώντων (+10,2%). Οριακή αύξηση εξαγωγών εμφανίζει η κατηγορία των Ποτών & Καπνού (+2,2%) και οριακή μείωση αυτή των Εμπιστευτικών Προϊόντων (-1,5%).

Στον αντίποδα, σημαντική πτώση σε σχέση με τις εξαγωγές του αντίστοιχου διαστήματος του 2019 σημειώνουν οι κλάδοι των Πετρελαιοειδών/Καυσίμων (-39,4%), των Πρώτων Υλών (-27,6%) και των Διαφόρων Βιομηχανικών Προϊόντων (-17,9%). Μικρότερη μείωση καταγράφουν οι εξαγωγές των Βιομηχανικών Προϊόντων (-9,9%) και των Μηχανημάτων (-6,9%).