Με δύο διαγωνισμούς η πώληση της ΛΑΡΚΟ - Free Sunday
Με δύο διαγωνισμούς η πώληση της ΛΑΡΚΟ
Η ΛΑΡΚΟ βρίσκεται σε πολυετή πορεία απαξίωσης, παράγοντας χρέη και ζημιές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Με δύο διαγωνισμούς η πώληση της ΛΑΡΚΟ

Τον δρόμο για την πώληση της ΛΑΡΚΟ ανοίγει τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τα πλαστικά μιας χρήσης. Ειδικότερα, μετά την απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου για το μεταλλευτικό συγκρότημα της Λάρυμνας (εργοστάσιο ΛΑΡΚΟ και μεταλλεία της περιοχής) –σύμφωνα με την οποία τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία ανήκουν στο Δημόσιο–, με την τροπολογία αποσαφηνίζονται θέματα για τη διενέργεια διπλού διαγωνισμού πώλησης της εταιρείας.

Ο πρώτος θα αφορά το ενεργητικό της βιομηχανίας παραγωγής νικελίου, τον οποίο θα διενεργήσει ο ειδικός διαχειριστής, και ο δεύτερος τα περιουσιακά στοιχεία της, τα οποία ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο.

Ως προς το δεύτερο σκέλος, προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας μπορεί να ανατεθεί στο ΤΑΙΠΕΔ ο διαγωνισμός που θα διενεργήσει το ελληνικό Δημόσιο και να προσδιοριστούν οι όροι της συνεργασίας μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ-Δημοσίου και της σύμπραξης του ειδικού διαχειριστή.

Ο Κωστής Χατζηδάκης έχει αναγγείλει την εκκίνηση του διαγωνισμού (χωρίς να αποσαφηνίσει ποιον από τους δύο) εντός του μήνα, ανοίγοντας τον δρόμο για την ιδιωτικοποίηση της βιομηχανίας και την είσοδο στρατηγικού επενδυτή.

Τα περιουσιακά στοιχεία

Η ΛΑΡΚΟ λειτουργεί ένα μεταλλουργικό εργοστάσιο στη Λάρυμνα, το οποίο επεξεργάζεται τους λατερίτες που εξορύσσει η εταιρεία για την παραγωγή σιδηρονικελίου.

Η εταιρεία διατηρεί δικαιώματα εξόρυξης σε τέσσερις περιοχές: στα ορυχεία του Αγίου Ιωάννη (κοντά στη Λάρυμνα), στα ορυχεία της Εύβοιας, στα ορυχεία της Καστοριάς και στο ορυχείο λιγνίτη των Σερβίων.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία έχει τεθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 55,2% του μετοχικού κεφαλαίου της, ενώ το 33,4% κατέχει η Εθνική Τράπεζα και το 11,4% η ΔΕΗ.

Η διαδικασία

Η πώληση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός έτους. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί καμία νομότυπη προσφορά, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται με τη δημοσίευση εντός 30 ημερών νέας διακήρυξης. Εάν και ο νέος διαγωνισμός δεν έχει αποτέλεσμα, τότε τα περιουσιακά στοιχεία της βιομηχανίας πωλούνται, ως σύνολο ή τμηματικά, με ελεύθερη διαπραγμάτευση, ύστερα από δημόσια πρόσκληση.

Εντός πέντε ημερών από την κατακύρωση του διαγωνισμού ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να δημοσιεύσει στον Τύπο πρόσκληση οριστικής αναγγελίας απαιτήσεων πιστωτών προς ικανοποίηση. Ειδική πρόσκληση απευθύνεται ατομικώς στους γνωστούς πιστωτές. Οι πιστωτές έχουν δικαίωμα να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Το ίδιο και το Δημόσιο, μετά από πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων που επιδίδεται στους υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Στη συνέχεια ο ειδικός διαχειριστής επαληθεύει τις απαιτήσεις και καταρτίζει τον οριστικό πίνακα κατάταξης των πιστωτών. Αν δεν ασκηθεί ανακοπή, διανέμει αμελλητί το προϊόν της ρευστοποίησης.

Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του 75% του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας εντός δώδεκα μηνών από τη θέση σε ειδική διαχείριση ή εντός εννέα μηνών από το πέρας της διαιτητικής διαδικασίας, η ειδική διαχείριση θεωρείται ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης της ΛΑΡΚΟ.

Αισιοδοξία στην κυβέρνηση

Κυβερνητικές πηγές εμφανίζονται αισιόδοξες για την έκβαση του εγχειρήματος, σημειώνοντας ότι έχει εκδηλωθεί προκαταρκτικό ενδιαφέρον από επενδυτές για τον επικείμενο διαγωνισμό.

Άλλωστε η χρονική συγκυρία μάλλον θετική είναι, καθώς η ζήτηση νικελίου αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον, αφού το συγκεκριμένο μέταλλο αποτελεί την πρώτη ύλη στην κατασκευή μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα. Έτσι, με την ηλεκτροκίνηση να αποτελεί προτεραιότητα στις πολιτικές των κρατών-μελών της Ε.Ε. και όχι μόνο, αναμένεται εκτίναξη της παραγωγής νικελίου τα επόμενα χρόνια. Το μεγάλο στοίχημα για το μέλλον θα είναι ο περιορισμός της ρύπανσης από τα απόβλητα των διαδικασιών εξόρυξης και παραγωγής, πρόβλημα που στο παρελθόν είχε απασχολήσει πολύ την κοινή γνώμη στην περιοχή της Βοιωτίας και της Εύβοιας.

Πολυετής απαξίωση

Σημειώνεται ότι η ΛΑΡΚΟ βρίσκεται σε πολυετή πορεία απαξίωσης, παράγοντας χρέη και ζημιές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εταιρεία είναι ο μεγαλύτερος οφειλέτης της ΔΕΗ και σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του ισολογισμού της ΔΕΗ για το εξάμηνο του 2020 το σύνολο των απαιτήσεων της Επιχείρησης προς τη ΛΑΡΚΟ ανέρχεται σε 357,447 εκατ. ευρώ, ποσό που βεβαίως καλύπτεται εξολοκλήρου από πρόβλεψη. Το ενεργειακό αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα «αγκάθια» για τη διάσωση της ΛΑΡΚΟ, με δεδομένο ότι η ΛΑΡΚΟ είναι μια ενεργοβόρος βιομηχανία, της οποίας η παραγωγική διαδικασία συναρτάται άμεσα με την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση. Τα τελευταία χρόνια, καθώς η εταιρεία αδυνατούσε να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, η ΔΕΗ απείλησε πολλάκις με άρση της εκπροσώπησης, ωστόσο με παρεμβάσεις της κυβέρνησης υπήρξαν αλλεπάλληλοι συμβιβασμοί. Ο τελευταίος επήλθε τον περασμένο Ιούνιο, όταν και υπεγράφη νέα σύμβαση προμήθειας μεταξύ της ΔΕΗ και του διαχειριστή. Η σύμβαση αφορά το χρονικό διάστημα από 1/3/2020 έως 31/12/2020.