Οι προθεσμίες για τις δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας και το χρονοδιάγραμμα πληρωμών - Free Sunday
Οι προθεσμίες για τις δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας και το χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Οι προθεσμίες για τις δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας και το χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Πίνακα με τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας και τις ημερομηνίες πληρωμών της αποζημίωσης ειδικού σκοπού δημοσίευσε το υπουργείο Εργασίας.

Ο πίνακας παρέχει αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις προθεσμίες υποβολών και τις πληρωμές εργαζομένων σχετικά με:

  • τις δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας και ορθές επαναλήψεις μηνός Οκτωβρίου,
  • τις μονομερείς δηλώσεις εργαζομένων,
  • τις δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας και ορθές επαναλήψεις μηνός Νοεμβρίου και
  • τον Μηχανισμό Ενίσχυσης της Απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

 

Οι πίνακες έχουν ως εξής:

16 72138πίνακας2

16 72138πίνακας3

 

 

16 72138πίνακας4