Οι αλλαγές στο εισόδημα των εργαζομένων - Free Sunday
Οι αλλαγές στο εισόδημα των εργαζομένων
Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών αφορά 1.986.336 εργαζόμενους, των οποίων το εισόδημα θα επηρεαστεί θετικά.

Οι αλλαγές στο εισόδημα των εργαζομένων

Μικρές αυξήσεις θα δουν από το νέο έτος οι εργαζόμενοι, ως αποτέλεσμα της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών από την 1η Ιανουαρίου 2021. Πρόκειται για μια μείωση της τάξης των 3 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ μαζί με την προηγούμενη παρέμβαση η μείωση είναι της τάξης των 3,9 ποσοστιαίων μονάδων. Αυτό ισοδυναμεί με αυξήσεις από 8 έως και 350 ευρώ τον μήνα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η μείωση αφορά 265.216 επιχειρήσεις και 1.986.336 εργαζόμενους, των οποίων το εισόδημα θα επηρεαστεί θετικά. Μάλιστα, όπως επισήμανε από το βήμα της Βουλής ο αρμόδιος υπουργός, Γιάννης Βρούτσης, η διάταξη θα προσφέρει οξυγόνο στην αγορά εργασίας, θα βελτιώσει το εισόδημα των εργαζομένων και θα δώσει ανάσα στις επιχειρήσεις με τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους.

Παραδείγματα

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για εργαζόμενο με 650 ευρώ η επιχείρηση θα έχει σε ετήσια βάση όφελος 207 ευρώ και ο εργαζόμενος 148 ευρώ. Για εργαζόμενο με 800 ευρώ, το όφελος για την επιχείρηση θα είναι 254 ευρώ και 183 ευρώ θα είναι το όφελος για τον εργαζόμενο. Για εργαζόμενο με 1.200 ευρώ, το όφελος για την επιχείρηση θα είναι 381 ευρώ και 274 ευρώ για τον εργαζόμενο. Για εργαζόμενο με 1.800 ευρώ, το όφελος θα είναι 572 ευρώ για την επιχείρηση και 411 ευρώ για τον εργαζόμενο.

«Κανείς δεν είπε ότι θα τους κάνουμε πλούσιους. Όμως οτιδήποτε βελτιώνει το εισόδημα των εργαζομένων είναι καλοδεχούμενο» υποστήριξε από το βήμα της Βουλής ο κ. Βρούτσης.

Οι προβλέψεις του ν/σ

Πιο αναλυτικά, από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα μειώνονται:

  • Κατά 1,85 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 1,49 ποσοστιαίες μονάδες στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36 ποσοστιαίες μονάδες στο ασφάλιστρο του εργαζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 2,4% και κατανέμεται ως εξής: 1,2% στον εργοδότη και 1,2% στον εργαζόμενο.
  • Κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ). Η μείωση θα είναι κατά 0,12 ποσοστιαίες μονάδες από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (ΕΚΛΑ) και κατά 0,18 ποσοστιαίες μονάδες υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΕΛΠΕΚΕ). Το συνολικό ασφάλιστρο διαμορφώνεται σε 0,16% και κατανέμεται κατά 0,06% στους εργοδότες υπέρ ΕΛΠΕΚΕ και κατά 0,10% στους εργαζόμενους υπέρ ΕΚΛΑ.
  • Κατά 0,85 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ του ΕΛΕΚΠ. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζομένου υπέρ ΕΛΕΚΠ διαμορφώνεται σε 0,35% υπέρ πρώην ΟΕΕ.

Ρύθμιση οφειλών

Ταυτόχρονα, οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών, η καταβολή των οποίων παρατάθηκε μέχρι 30 Απριλίου 2021, μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και 24 μηνιαίων δόσεων με επιτόκιο 2,5% ή 12 δόσεων άτοκα, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 50 ευρώ.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

Η αίτηση για υπαγωγή στην ρύθμιση υποβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2021, ενώ ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση.

Συνολικά έχουν παραταθεί έως τις 30 Απριλίου ασφαλιστικές υποχρεώσεις 3 μηνών για επιχειρηματίες και 4 μηνών για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Πρόκειται για τις εισφορές περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου που βαρύνουν τους εργοδότες και Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου που βαρύνουν αυτοαπασχολούμενους και επαγγελματίες. Στη νέα έκτακτη ρύθμιση θα ενταχθούν οφειλές τουλάχιστον 316 εκατ. ευρώ. Τα 225 εκατ. ευρώ αφορούν αναστολές ασφαλιστικών οφειλών επιχειρήσεων και τα υπόλοιπα 91 ατομικές οφειλές επαγγελματιών. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ.

Με το ίδιο νομοσχέδιο δίνεται δεύτερη ευκαιρία για επανένταξη ασφαλισμένων οφειλετών του e-ΕΦΚΑ που ήταν στους πληττόμενους τον περασμένο Απρίλιο, έλαβαν «πάγωμα» της ρύθμισής τους για 3 μήνες, αλλά έχασαν από τον Ιούνιο έως και τον Οκτώβριο τη ρύθμισή τους, για παράδειγμα τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Η επανένταξη συντελείται με την απλή καταβολή της δόσης του μηνός Νοεμβρίου 2020, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Η προθεσμία καταβολής όλων των επόμενων δόσεων της αναβιώσασας ρύθμισης παρατείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.

Τα… βάρη

Την ανάγκη ελάφρυνσης του φορολογικού και ασφαλιστικού βάρους της μισθωτής εργασίας υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή Πισσαρίδη, η οποία καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει δράση για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους στην Ελλάδα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο συντελεστής επιβάρυνσης της εργασίας από φόρους και εισφορές είναι ιδιαίτερα υψηλός σε σχέση με τη συνολική μισθολογική δαπάνη, ενώ εμφανίζει έντονη προοδευτικότητα από τα μεσαία εισοδήματα. Η επιβάρυνση, δε, είναι υψηλότερη για τη μισθωτή παρά για τη μη μισθωτή εργασία.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ένας μισθωτός ο οποίος λαμβάνει καθαρό μισθό ύψους 1.000 ευρώ μηνιαίως (δηλαδή 14.000 ευρώ ετησίως) κοστίζει περίπου 23.000 ευρώ ετησίως στον εργοδότη. Εφόσον, ο τελευταίος θελήσει να δώσει καθαρή αύξηση στον εργαζόμενο ύψους 1.000 ευρώ ετησίως, αυτό θα κοστίσει περίπου 2.000 ευρώ.