Η ΔΕΗ κερδίζει τη μάχη - Free Sunday
Η ΔΕΗ κερδίζει τη μάχη
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μείωση των δαπανών και ειδικότερα η μείωση των δαπανών ενεργειακού μείγματος, καθώς και η μείωση των δαπανών μισθοδοσίας, που συνολικά υπερβαίνουν τα 770 εκατ. ευρώ.

Η ΔΕΗ κερδίζει τη μάχη

Για ακόμα ένα τρίμηνο συνεχίστηκε η ανοδική πορεία της ΔΕΗ, παρουσιάζοντας θεαματική βελτίωση των μεγεθών της και της επαναλαμβανόμενης λειτουργικής κερδοφορίας της.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το επαναλαμβανόμενο περιθώριο EBITDA εκτινάχθηκε από το 2,7% στο 19,8%, με την επαναλαμβανόμενη λειτουργική κερδοφορία να ανέρχεται στα 696 εκατ. ευρώ από 96,9 εκατ. ευρώ πέρυσι. Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε, αναφερόμενος στην αύξηση του EBITDA, ότι η Επιχείρηση έχει έρθει «ακόμα πιο κοντά στην επίτευξη του αναθεωρημένου από τον Σεπτέμβριο στόχου για λειτουργική κερδοφορία ύψους 850-900 εκατ. ευρώ για το σύνολο του έτους».

Οι πέντε καταλύτες

Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις του εννεαμήνου, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η μείωση των δαπανών και ειδικότερα η μείωση των δαπανών ενεργειακού μείγματος, καθώς και η μείωση των δαπανών μισθοδοσίας, που συνολικά ξεπερνούν τα 770 εκατ. ευρώ.

Καταλυτικό ρόλο σε αυτό έπαιξαν:

Πρώτον, η δαπάνη για υγρά καύσιμα μειώθηκε κατά 32,9%, σε 357,5 εκατ. ευρώ από 533,3 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Δεύτερον, η δαπάνη για φυσικό αέριο μειώθηκε κατά 41,8%, από 353,7 εκατ. ευρώ σε 206 εκατ. ευρώ.

Τρίτον, η δαπάνη για αγορές ενέργειας από το σύστημα και το δίκτυο μειώθηκε κατά 245 εκατ. ευρώ, παρά τον αυξημένο όγκο αγορών ενέργειας, λόγω της μειωμένης οριακής τιμής συστήματος (ΟΤΣ).

Τέταρτον, η δαπάνη για αγορές δικαιωμάτων εκπομπής CO2 μειώθηκε κατά 35,3%, από 406,9 εκατ. ευρώ σε 263,1 εκατ. ευρώ, λόγω της μείωσης των εκπομπών, καθώς περιορίστηκε σημαντικά η λιγνιτική παραγωγή.

Πέμπτον, οι δαπάνες μισθοδοσίας μειώθηκαν κατά 9,46%, από 618,1 εκατ. ευρώ σε 559,6 εκατ. ευρώ.

Αύξηση τιμολογίων

Στη σημαντική βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας συνέβαλε και η αύξηση των τιμολογίων τον Σεπτέμβριο του 2019. Πιο αναλυτικά, οι νέες χρεώσεις είναι οι εξής:

  • Για κατανάλωση έως 2.000 κιλοβατώρες το τετράμηνο, η χρέωση αυξήθηκε σε 0,11058 ευρώ ανά κιλοβατώρα από 0,0946 ευρώ.
  • Από 2.000 κιλοβατώρες και πάνω η χρέωση είναι 0,11936 ευρώ ανά κιλοβατώρα, από 0,10252 ευρώ.
  • Για το νυχτερινό ρεύμα η τιμή διαμορφώνεται σε 0,07897 ευρώ ανά κιλοβατώρα από 0,0661 ευρώ.
  • Το πάγιο (τετραμηνιαία χρέωση) για μονοφασική παροχή διαμορφώνεται σε 1,69 ευρώ (από 1,52 ευρώ), για τριφασική γίνεται 5,32 ευρώ (από 4,8 ευρώ) και για το νυχτερινό 2,22 ευρώ (από 2 ευρώ). Οι αναπροσαρμογές στα πάγια αντισταθμίζονται από τη μείωση του ΦΠΑ και του ΕΤΜΕΑΡ.

Επίσης, μειώθηκε η έκπτωση συνέπειας στο 5% από 10%, εισάγεται από 1 Νοεμβρίου ρήτρα ρύπων με μηδενική επί του παρόντος επίπτωση και θεσπίζεται έκπτωση 50% στο μη επιδοτούμενο κομμάτι του τιμολογίου ρεύματος για ΑμεΑ σε μηχανική υποστήριξη που είναι δικαιούχοι κοινωνικού οικιακού τιμολογίου (ΚΟΤ).

Ωστόσο, οι αυξήσεις αντισταθμίστηκαν από τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ κατά 25% για τους οικιακούς καταναλωτές και κατά 35% για τους λοιπούς καταναλωτές χαμηλής τάσης, αλλά και από τη μείωση του ΦΠΑ στο ρεύμα.

Βελτιωμένη ρευστότητα

Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η ΔΕΗ έχει σαφώς βελτιωμένη ρευστότητα, καθώς τα χρηματικά διαθέσιμα, οι δεσμευμένες καταθέσεις και τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία υπερδιπλασιάστηκαν, από τα 252,9 εκατ. ευρώ στα 699,1 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε περιορισμό κατά 273,4 εκατ. ευρώ το καθαρό χρέος της εταιρείας, από τα 3,687 δισ. ευρώ στα 3,4136 δισ. ευρώ

Διακανονισμός οφειλών

Η ΔΕΗ έχει μόνιμο πρόγραμμα διακανονισμού οφειλών σε μηνιαίες δόσεις. Στο πλαίσιο αυτό, οι πελάτες διαχωρίζονται κατά τον βαθμό της συνέπειας που επέδειξαν στην πληρωμή των λογαριασμών το προηγούμενο δωδεκάμηνο στις εξής έξι κατηγορίες:

1. Συνεπείς χωρίς διακανονισμούς

2. Συνεπείς σε πληρωμές και διακανονισμούς

3. Περισσότερες από μία ενσωματώσεις λογαριασμών σε επόμενους λογαριασμούς ή και μία αθέτηση διακανονισμού

4. Πολλαπλή αθέτηση διακανονισμών

5. Πελάτες με αποκοπή λόγω χρέους οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτημα επανασύνδεσης και ρύθμισης οφειλών εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποκοπής.

6. Διαπιστωμένη ρευματοκλοπή

Για όσους εντάσσονται στις κατηγορίες 1 έως 4 το σύστημα της ρύθμισης κλιμακώνεται με τα παρακάτω κριτήρια:

  • Για μέσο μηνιαίο λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ απαιτείται προκαταβολή του 10% της οφειλής.
  • Για μηνιαίο λογαριασμό 101-250 ευρώ, προκαταβολή 15%, και από 250 ευρώ και πάνω η προκαταβολή γίνεται 20%.

Σε όλες τις περιπτώσεις ο μέγιστος αριθμός των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης είναι 24, ενώ η δόση δεν μπορεί να ξεπερνά το ύψος του μέσου μηνιαίου λογαριασμού (αφού αφαιρεθεί η προκαταβολή). Αν προκύπτει υπόλοιπο, αυτό θα πρέπει να καταβληθεί μαζί με την προκαταβολή.

Για τις κατηγορίες συνέπειας 5 και 6 η ρύθμιση γίνεται με 30% προκαταβολή και μέχρι 18 μηνιαίες δόσεις. Αν έχει κοπεί το ρεύμα λόγω χρέους, χρειάζεται προκαταβολή 40% και μέχρι 12 δόσεις.

Επίσης, ισχύουν οι ειδικές ρυθμίσεις για τους ευάλωτους οικιακούς πελάτες με άτοκες δόσεις έως 50% του μηνιαίου λογαριασμού που προβλέπει ο Κώδικας Προμήθειας.

Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι ο καταναλωτής εκτός των δόσεων πρέπει να εξοφλεί εμπρόθεσμα και τους τρέχοντες λογαριασμούς που εκδίδονται μετά την ημερομηνία σύναψης του διακανονισμού.

Οι δόσεις είναι έντοκες και οι τόκοι χρεώνονται στους τρέχοντες λογαριασμούς που εκδίδονται κατόπιν της σύναψης του διακανονισμού.