Μία στις πέντε δηλώσεις για ενίσχυση ενοικίου απορρίπτεται λόγω λαθών - Free Sunday
Μία στις πέντε δηλώσεις για ενίσχυση ενοικίου απορρίπτεται λόγω λαθών

Μία στις πέντε δηλώσεις για ενίσχυση ενοικίου απορρίπτεται λόγω λαθών

Στην απόρριψη 2 στις 10 αιτήσεων Covid που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα για την αποζημίωση μειωμένων ενοικίων Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου προχώρησε η ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ:

 • Τον περασμένο Νοέμβριο υποβλήθηκαν 265.988 δηλώσεις και έγιναν δεκτές 208.966 (78,56%) ενω απορρίφθηκαν 51.863 (19,50%) και απαιτούνται διoρθώσεις σε 5.159 (1,94%).
 • Τον Δεκέμβριο υποβλήθηκαν 304.492, έγιναν δεκτές 204.504 ή το (69.16%), ενώ απορρίφθηκαν 58.123 (19,09%) και διορθώσεις απαιτούνται σε 5.865 (1,93%)

Η απόρριψη των δηλώσεων Covid αφορά στις εξής περιπτώσεις:

 • Μη πληττόμενες μσθωτής για χρήση επαγγελματικής στέγης (21.658 δηλώσεις)
 • Δεν υπάρχει αναστολή σύμβασης εργασίας σε κατοικία μισθωτή / συζύγου (19.611 δηλώσεις)
 • Τα ποσοστά μείωσης ενοικίου είναι χαμηλότερα του προβλεπόμενου στο νόμο (12.802 δηλώσεις)
 • Έχει δηλωθεί επαγγελματική χρήση από μη επιτηδευματία / επιχείρηση (6.444 δηλώσεις)
 • Έχει δηλωθεί λύση της μίσθωσης (3.750 δηλώσεις)

Οι περιπτώσεις λαθών που επιδέχονται διόρθωσης (θα αποσταλεί email στους αιτούντες) αφορούν στα εξής:

 • Το μηνιαίο μίσθωμα της δήλωσης Covid δεν ταυτίζεται με το μηνιαίο μίσθωμα στη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης (11.860 δηλώσεις)
 • Ο εκμισθωτής έχει αποβιώσει και αναμένονται οι κληρονόμοι (39 δηλώσεις)
 • Ο εκμισθωτής δεν έχει συμπεριλάβει το ακίνητο στο Ε9 (2.199 δηλώσεις)
 • Δεν έχει συμπληρωθεί το ΑΦΜ του εκμισθωτή (756 δηλώσεις)

Σύμφωνα με τη, μέχρι σήμερα, επεξεργασία των δηλώσεων Covid από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για την περίοδο Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2020, έχουν πραγματοποιηθεί 645.060 συμψηφισμοί με φόρους και καταβολές χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, συνολικού ποσού 84.148.786,68 ευρώ

Επόμενες πληρωμές – Δεύτερη ευκαιρία για όσους απορρίφθηκανΜέχρι τις 9/3/2021 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εκ νέου επεξεργασία των Δηλώσεων Covid Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2020 Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα:Για τους δικαιούχους, θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματική πληρωμή για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.
Για τους λοιπούς ιδιοκτήτες που έχουν υποβάλει δηλώσεις COVID, θα αποσταλεί από την ΑΑΔΕ ενημέρωση σχετικά με τους λόγους, για τους οποίους δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η δήλωσή τους.Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η ΑΑΔΕ θα ανοίξει εκ νέου την πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων Covid, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους ιδιοκτήτες ακινήτων να διορθώσουν τα λάθη.

Ταυτόχρονα, οι ιδιοκτήτες που τυχόν δεν επικαιροποίησαν τις δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέχρι 15/2/2021, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ, θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να το πράξουν χωρίς πρόστιμο.Μέχρι τις 16/3/2021, αναμένεται να έχουν διενεργηθεί περαιτέρω συμψηφισμοί με φορολογικές υποχρεώσεις για τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο 2020.

Η πρώτη πληρωμή για τα μισθώματα Ιανουαρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Μαρτίου.

Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Μαρτίου θα ανοίξει η πλατφόρμα των δηλώσεων COVID για τα μισθώματα Φεβρουαρίου.